V edycja Research Seminar Days [relacja]

W ramach V edycji Research Seminar Days odbył się cykl wykładów i seminariów: 10 maja "A Practical Guide to Business Writing for Students" oraz 11 i 12 maja "A Practical Guide to Academic Writing for Non-Native Speakers of English" (prof. Katalin Vargáné Kiss). Ponadto 17 maja odbyło się webinarium "Refinitiv Workspace for Professors".


Obrazek przedstawia webinarium

10 maja 2021 r. odbył się wykład dla studentów pt. "A Practical Guide to Business Writing for Students", który wygłosiła prof. Katalin Vargáné Kiss z Széchenyi István University w Győr, Węgry. Prof. Kiss przedstawiła zasady tworzenia tekstów biznesowych w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem procesu aplikowania o pracę (CV, list motywacyjny) zwracając uwagę na kluczowe elementy zwiększające szanse studentów na rynku pracy. W opinii uczestników wykład w istotny sposób przyczynił się do powiększenia ich wiedzy i umiejętności dot. praktycznych aspektów aplikowania na staże, praktyki oraz ubiegania się o pracę w środowisku anglojęzycznym.

11 oraz 12 maja prof. Katalin Vargáné Kiss poprowadziła seminarium w formie warsztatów pt. "A Practical Guide to Academic Writing for Non-Native Speakers of English" poświęcone tworzeniu artykułów naukowych w języku angielskim. Podczas warsztatów prof. Kiss omówiła językowe aspekty pisania anglojęzycznych prac naukowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów dot. odpowiedniego stylu, właściwej struktury ("IMRAD") oraz doboru poprawnego słownictwa mając na uwadze podstawowe funkcje pisarstwa naukowego. Uczestnicy warsztatów mieli unikalną możliwość samodzielnie przeprowadzić analizę językową tekstu naukowego oraz doskonalić swoje umiejętności w oparciu o bogaty zestaw materiałów przygotowanych przez prof. Kiss rozwiązując ćwiczenia leksykalne, gramatyczne oraz dotyczące użycia funkcji i środków językowych przydatnych w tworzeniu tekstów naukowych.

17 maja V edycję Research Seminar Days zakończyło webinarium pt. "Refinitiv Workspace for Professors", w ramach którego przedstawiciele Refinitiv, London Stock Exchange Group zaprezentowali możliwości wsparcia badań naukowych z zastosowaniem zasobów bazy Datastream. Jest to wiodąca na świecie baza danych o działalności spółek giełdowych oraz danych makroekonomicznych. Z bazy korzystają nie tylko pracownicy naukowi, ale również doktoranci i studenci przygotowujący prace promocyjne.

Zapraszamy na kolejne webinaria!