Przejdź do menu Przejdź do treści

Krótki rys historyczny Katedry

Katedra Inwestycji na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest jednostką naukową funkcjonującą w Uczelni od 1951 roku. Profil Katedry, zarówno naukowy jak i dydaktyczny ewoluował w czasie, podążając za zmianami w gospodarce, nauce i samej Uczelni. Początkowo był to Samodzielny Zakład Ekonomiki Inwestycji i Budownictwa, w 1984 roku przekształcony w Katedrę Ekonomiki i Organizacji Budownictwa i Inwestycji. W roku 1992 wraz z nową strukturą Uczelni, na ówczesnym Wydziale Ekonomii Katedra otrzymała nazwę: Katedra Inwestycji. Kolejna ewolucja profilu badawczego i dydaktycznego Katedry doprowadziła do zmiany nazwy na Katedra Inwestycji i Nieruchomości. Pod tą nazwą Katedra  funkcjonowała do końca 2019 roku. Od początku 2020 roku, na mocy Zarządzenia Rektora, Katedra powróciła do swej wcześniejszej nazwy jako Katedra Inwestycji.

Obecny profil naukowy i dydaktyczny Katedry stanowią zagadnienia inwestycji zarówno na rynku finansowym jak i inwestycji rzeczowych w sferze gospodarki realnej.

Funkcję kierownika Katedry kolejno pełnili:

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Jerzak (1977  – 1991);

Prof. dr hab. Halina Henzel (1991 – 2009);

Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek (2009 – 2018);

Prof. UE dr hab. Krystian Pera (2018 – obecnie).

Od roku akademickiego 2022/23 w Katedrze zatrudnionych jest 7 pracowników naukowo-dydaktycznych:  profesorów uczelni, 4 adiunktów ze stopniem doktora nauk ekonomicznych, 1 asystent.

    

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3