Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania Naukowe

Badania statutowe

2020-2022
TytułKierownikWspółautorzy

Matematyczne, statystyczne i symulacyjne modele        

zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

(potencjał badawczy)

dr hab. Ewa Dziwok

dr Stanisław Barczak

dr Daniel Iskra

dr inż. Anna Sroczyńska- Baron

mgr Wojciech Kaczmarczyk

mgr Mateusz Dzicher

2017-2019
TytułKierownikWspółautorzy

Ryzyko systemowe i systematyczne a proces

zarządzania płynnością.

Systemic and systematic risk in liquidity risk management.

(program wymiany osobowej w ramach współpracy

naukowej i naukowo-technicznej z Austrią

na lata 2017-2019 finansowany przez

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

oraz OeAD-GmbH (Austrian Agency for international mobility and cooperation in education, science and research)

dr hab. Ewa Dziwok - kierownik Polska

Prof.(FH) Mag Silvia Helmreich - kierownik Austria

 

dr Tadeusz Czernik

dr Daniel Iskra

mgr Mateusz Dzicher

Prof. (FH) Mag. Dr. Christian Cech, MBA

Mag. Martin Wirth

 

2017-2019
TytułKierownikWspółautorzy

Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych.

Modele i symulacje wspomagające pomiar,

monitorowane i kontrolę ryzyka. (potencjał badawczy).

dr hab. Ewa Dziwok

dr Stanisław Barczak

dr Tadeusz Czernik

dr Daniel Iskra

dr Katarzyna Sawicz

dr inż. Anna Sroczyńska-Baron

mgr Mateusz Dzicher

2014-2016
TytułKierownikWspółautorzy

Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu

aktywami i ryzykiem. (potencjał badawczy).                 

dr hab. Ewa Dziwok

dr Stanisław Barczak

dr Tadeusz Czernik

dr Daniel Iskra

dr inż. Anna Sroczyńska- Baron

Badania własne

2013
TytułAutor
 Zastosowanie metody ilościowych w zarządzaniu aktywami i ryzykiem. dr Tomasz Węgrzyn
2012
TytułAutor
Ranking spółek i efektywności budowanych porfeli a uwzględniona grupa wskaźników finansowych dr Tomasz Węgrzyn              
2011
Tytuł Autor
 Wybór portfela akcji w ujęciu teorii gier.Dr inż. Anna Sroczyńska-Baron
Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na VaRDr Daniel Iskra
Problem doboru spółek do porfela na polskim rynku kadr Tomasz Węgrzyn


2009
Tytuł Autor
2008
Tytuł Autor
Znaczenie rozwoju rynku procentowych instrumentów pochodnych w polityce banku centralnegoDr Ewa Dziwok              
Weryfikacja koncepcji miar ryzyka rynkowego na danych z GPWDr Ryszard Janta                      
Miary ryzyka z rodziny FPRM (First Passage Risk Measures) w przypadku rynków modulowanych procesami Markowa Dr Tadeusz Czernik
Optymalizacja portfela inwestycji ze względu na wartość zagrożoną na podstawie empirycznych rozkładów stóp zwrotu z uwzględnieniem efektu pamięciMgr Daniel Iskra

Badania własne zespołowe

Tytuł KierownikWspółautorzy
Quantitative asset and risk management. prof. dr hab. Piotr Chrzan

dr Ewa Dziwok,
dr Tadeusz Czernik,
dr Daniel Iskra,
dr Tomasz Węgrzyn

2009
Tytuł KierownikWspółautorzy
Programy komputerowe wspomagające inżynierię finansową, aktuariat i zarządzanie ryzykiem.prof. dr hab. Piotr Chrzan dr Ewa Dziwok,
dr Stanisław Barczak,
dr Tadeusz Czernik,
mgr Daniel Iskra,
2008
Tytuł KierownikWspółautorzy
Programy komputerowe wspomagające inżynierię finansową.prof. dr hab. Piotr Chrzan dr Ewa Dziwok,
dr Stanisław Barczak,
dr Tadeusz Czernik,
mgr Daniel Iskra,
2003
Tytuł KierownikWspółautorzy
Aktuariat i zarządzanie ryzykiem - opracowanie programu specjalności.prof. dr hab. Piotr Chrzan dr Ewa Dziwok,
dr Stanisław Barczak,
dr Tadeusz Czernik,
mgr Elżbieta Kapica,
mgr Daniel Iskra,
mgr Tomasz Węgrzyn,
mgr Ryszard Janta
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3