Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja o Katedrze

 

Katedra Matematyki Stosowanej została utworzona w 2000 roku na Wydziale Ekonomii, a jej kierownikiem został prof. UE dr hab. Piotr Chrzan. W 2003 roku Katedra została przeniesiona na nowoutworzony Wydział Finansów i Ubezpieczeń, na którym (obecnie to Wydział Finansów) funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Wykładane przedmioty to: matematyka, matematyka finansowa, ekonometria, statystyka i ekonometria w finansach i rachunkowości, oraz przedmioty w języku obcym dla specjalności i kierunków anglojęzycznych.

Katedra sprawuje pieczę nad specjalnością Quantitative Asset and Risk Management ARIMA   

www.ue.katowice.pl/en/units/quantitative-asset-and-risk-management.html

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3