Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunek: Finanse i rachunkowość

PromotorProblematyka i wybrane tytuły prac, które zostały obronione 
Finanse i rachunkowość 2023/2024, I oraz II stopień (studia stacjonarne/niestacjonarne)                                                                  
Prof. dr hab. Aleksander WitoszProblematyka: działalność gospodarcza, niewypłacalność

  Wybrane tytuły prac:

 • Franchising jako metoda prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Kredyt i leasing jako metody finansowania nabycia środków trwałych.
 • Leasing finansowy i organizacyjny. 
 • Factoring i forfaiting jako sposoby finansowania działalności gospodarczej.
 • Niewypłacalność przedsiębiorcy i obowiązki z tym związane.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorcy na przykładzie ... .
 • Pochodne instrumenty finansowe na przykładzie ... .
 • Finansowanie długiem na przykładzie kredytu.
 • Obligacje jako metoda finansowania firmy.
 • Ryzyko gospodarcze jako kryterium wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ocena wiarygodności finansowej kontrahenta.
 • Zabezpieczenia osobiste na przykładzie ... .
 • Zabezpieczenia rzeczowe na przykładzie ... .
 • Zarządzanie spółką osobową.
 • Zarządzanie spółką kapitałową.
 • Własność przemysłowa na przykładzie. 
Dr Ewa Janik

Problematyka: finansowanie działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, transformacje przedsiębiorcy (np. łączenia, przekształcenia itp.), opodatkowanie działalności gospodarczej, optymalizacja obciążeń podatkowych, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, międzynarodowe planowanie podatkowe, odpowiedzialność podatkowa, odpowiedzialność karno-skarbowa, ekonomiczna analiza prawa. 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP Box jako stymulator innowacyjności przedsiębiorstw. 
 • Factoring jako instrument finansowania przedsiębiorstw.
 • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jako wyłączenie z masy spadkowej.
 • Praca zdalna jako prewencja w czasach pandemii.
 • Crowdfunding jako źródło finansowania pomysłów przez społeczność. 
 • Kredyt a koszty uzyskania przychodu.
 • Opinie w zakresie ryzyka podatkowego w obrocie nieruchomościami.
 • Ryczałt od dochodów spółek - tzw. Estoński CIT.
 • Odwołanie darowizny. 
 • Darowizna pieniężna dla osób fizycznych w prawie polskim i niemieckim.
 • Samochód osobowy w działalności gospodarczej. 
 • Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Odpowiedzialność za wystawienie "pustej faktury".
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania cywilnoprawne.
 • Odpowiedzialność biegłego rewidenta w toku badania sprawozdania finansowego.
 • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania podatkowe.
 • Model podzielonej płatności jako narzędzie zwalczania luki podatkowej w podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej.
 • Zasady opodatkowania spadku z zagranicy.
Dr MichałKuźnik

Problematykaspółki handlowe, procesy transformacyjne (reorganizacyjne) spółek handlowych: łączenia, przekształcenia, podziały upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorcy, restrukturyzacja, umowy gospodarcze, prawo cywilne.

Wybrane tytuły prac:

 • Spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako jedynym komplementariuszem. Uwarunkowania prawne.
 • Odpowiedzialność wystawcy weksla własnego in blanco.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów spółek kapitałowych wobec spółki.
 • Odpowiedzialność komandytariusza w spółce komandytowej.
 • Umowa franchisingu w obrocie gospodarczym - konstrukcja prawna.
 • Istota i rodzaje prokury.
 • Kapitał zakładowy jako instrument ochrony wierzycieli
  w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę
  z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Aporty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Sekurytyzacja jako sposób refinansowania działalności.
 • Reprezentacja spółek osobowych przez wspólników.
 • Upadłość konsumencka. Istota, funkcje.
 • Przesłanki ogłoszenia upadłości.

Kierunek: Prawo w zarządzaniu

Promotor

Problematyka i przykładowe tematy prac

 

Dr Agnieszka Cybulska-Bienioszek

Problematyka: upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorcy, restrukturyzacja (także w podejściu prawnoporównawczym), spółki handlowe, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne.

Wybrane tematy prac:

 • Obowiązki związane z niewypłacalnością przedsiębiorcy
 • Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
 • Skutki ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
 • Przygotowana likwidacja (pre-pack)
 • Pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym/restrukturyzacyjnym
 • Restrukturyzacja przedsiębiorcy na przykładzie...
 • Upadłość konsumencka - ewolucja instytucji w prawie polskim
 • Prokura w prawie polskim
 • Skarga pauliańska w prawie polskim
 • Zabezpieczenia osobiste na przykładzie...
 • Zabezpieczenia rzeczowe na przykładzie...
 • Zarządzanie spółką osobową
 • Zarządzanie spółką kapitałową
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów spółek kapitałowych wobec spółki
 • Reglamentacja działalności gospodarczej

 

Dr Michał Kuźnik 

 

Problematyka: spółki handlowe, procesy transformacyjne (reorganizacyjne) spółek handlowych: łączenia, przekształcenia, podziały upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorcy, restrukturyzacja, umowy gospodarcze, prawo cywilne.

Wybrane tytuły prac:

 • Spółka komandytowa ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako jedynym komplementariuszem. Uwarunkowania prawne.
 • Odpowiedzialność wystawcy weksla własnego in blanco.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów spółek kapitałowych wobec spółki.
 • Odpowiedzialność komandytariusza w spółce komandytowej.
 • Umowa franchisingu w obrocie gospodarczym - konstrukcja prawna.
 • Istota i rodzaje prokury.
 • Kapitał zakładowy jako instrument ochrony wierzycieli
  w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę
  z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Aporty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Sekurytyzacja jako sposób refinansowania działalności.
 • Reprezentacja spółek osobowych przez wspólników.
 • Upadłość konsumencka. Istota, funkcje.
 • Przesłanki ogłoszenia upadłości.

Kierunek: Rachunkowość i podatki

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dr Ewa Janik

Problematyka: finansowanie działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, transformacje przedsiębiorcy, opodatkowanie działalności gospodarczej, ulgi i zwolnienia podatkowe, optymalizacja obciążeń podatkowych, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, międzynarodowe planowanie podatkowe, odpowiedzialność podatkowa, odpowiedzialność karno-skarbowa, ekonomiczna analiza prawa. 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z pracy najemnej za granicą.
 • Ryczałt od dochodów spółek - tzw. Estoński CIT. 
 • Spółka komandytowa podatnikiem CIT. 
 • Podatek od sprzedaży detalicznej jako danina publiczna. 
 • Leasing zwrotny jako forma finansowania używanych środków transportowych sprowadzanych z zagranicy w ramach WNT.
 • Darowizna na cele związane z przeciwdziałaniem Covid-19 a CIT.
 • Opodatkowanie darowizny osoby fizycznej.
 • Opinie w zakresie ryzyka podatkowego w obrocie nieruchomościami.
 • Odwołanie darowizny. 
 • Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Opodatkowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Odpowiedzialność za wystawienie "pustej faktury".
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania cywilnoprawne.
 • Zastaw skarbowy jako rodzaj zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych. 
 • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania podatkowe.
 • Model podzielonej płatności jako narzędzie zwalczania luki podatkowej w podatku od towarów i usług w Unii Europejskiej.
 • Zasady opodatkowania spadku z zagranicy.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3