Aktualności

Dr Bartłomiej Lisicki w ostatnim czasie zrealizował zagraniczne wyjazdy służbowe, w trakcie których wziął udział w: - 21st International Conference "Management, Enterprise and Benchmarking" organizowanej przez Óbuda University Keleti Faculty of... [Więcej]
21 marca br. w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyły się Targi Edukacji, w których czynny udział wzięła Dr Katarzyna Tkocz-Wolny. [Więcej]
Miło nam poinformować o publikacji naszych pracowników - dr hab. Beaty Dratwińskiej – Kani, prof. UE, dr Aleksandry Ferens i dr Piotra Kani z Katedry Finansów Publicznych pt. „Transparent Reporting on Financial Assets as a Determinant of a Company’s... [Więcej]
W konkursie organizowanym przez Narodowy Instytut Wolności na najlepszą pracę magisterską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu nagrodzona została praca Pani Mgr Magdaleny Kożuch napisana pod kierunkiem naukowym Dr Anety Wszelaki. [Więcej]
7 listopada 2022 w Auli CNTI UE w Katowicach odbyła się konferencja pt. "Podatki dochodowe a decyzje ekonomiczne przedsiębiorstw", podczas której zostały wręczone nagrody w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie o tematyce... [Więcej]
Pracownik Katedry Rachunkowości - Dr Iwona Kumor - została odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. [Więcej]
Miło nam poinformować, iż 30 maja 2022 r. Pani Prof. UE dr hab. Marzena Strojek-Filus z Katedry Rachunkowości otrzymała nagrodę Zarządu Głównego i Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za monografię pt. "Polityka rachunkowości grup... [Więcej]
Miło nam poinformować, że w LIII edycji konkursu na najlepsze pracy i opracowania z dziedziny rachunkowości organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nagrody otrzymali pracownicy Katedry Rachunkowości: dr Iwona Franczak oraz dr... [Więcej]
Dr Bartłomiej Lisicki w dniach 16-20.05.2022 uczestniczył w 14th FEB International Week organizowanym przez Wydział Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia). [Więcej]
Decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 08.02.2022 Pani Dr Dorota Adamek-Hyska została powołana w skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. ... [Więcej]