Aktualności

Odszedł nasz Mistrz, Pan Profesor Krzysztof Zadora

Z głębokim żalem żegnamy Naszego Katedralnego Kolegę [Więcej]


Pracownik Katedry Rachunkowości zaproszony do Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji

Dr Aleksandra Szewieczek z Katedry Rachunkowości otrzymała zaproszenie jako członek Komitetu Naukowego organizowanej corocznie już od 17 lat przez Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Techniczny w Bor, Miedzynarodowej Konferencji Zarządzania... [Więcej]


Wyróżnienie za najlepsze wystąpienie podczas Konferencji w Szczecinie dla naszego pracownika

Miło nam poinformować, że dr Bartłomiej Lisicki - pracownik Katedry Rachunkowości - został wyróżniony w kategorii "Najlepsze wystąpienie" podczas Konferencji Katedr Finansów, która odbyła się w dniach 15-17 września 2021 r. w Szczecinie.


Publikacja pracowników Katedry Rachunkowości w czasopiśmie Sustainability

Miło nam poinformować, że artykuł pt: “Business Model Disclosure in the Reporting of Public Companies - An Empirical Study”, autorstwa dr Aleksandry Szewieczek, dr hab. Beaty Dratwińskiej-Kania, prof. UE oraz dr Aleksandry Ferens z Katedry... [Więcej]


Praca seminarzysty napisana pod kierunkiem naukowym pracownika naszej Katedry wyróżniona w konkursie SKwP

Z radością informujemy, iż w tegorocznej, 52 edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości szczególne uznanie Kapituły Konkursu zyskała praca nadesłana przez naszą Katedrę. [Więcej]


Rozprawa doktorska naszego pracownika nagrodzona

Rozprawa doktorska naszego pracownika nagrodzona

Rozprawa doktorska dr Eweliny Papaj-Wlisłockiej (Katedra Rachunkowości) pt. "Uwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" otrzymała nagrodę I... [Więcej]


Wykład gościnny praktyków dla studentów kierunku FIZOZ

W dniu 14.05.2021 w ramach zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, z inicjatywy dr Aleksandry Szewieczek, odbył się wykład praktyków dr n. med. Dominika Sieronia oraz Pana Michała Janiszewskiego... [Więcej]