Aktualności

Miło nam poinformować, iż 30 maja 2022 r. Pani Prof. UE dr hab. Marzena Strojek-Filus z Katedry Rachunkowości otrzymała nagrodę Zarządu Głównego i Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za monografię pt. "Polityka rachunkowości grup... [Więcej]
Miło nam poinformować, że w LIII edycji konkursu na najlepsze pracy i opracowania z dziedziny rachunkowości organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nagrody otrzymali pracownicy Katedry Rachunkowości: dr Iwona Franczak oraz dr... [Więcej]
Dr Bartłomiej Lisicki w dniach 16-20.05.2022 uczestniczył w 14th FEB International Week organizowanym przez Wydział Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia). [Więcej]
Decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 08.02.2022 Pani Dr Dorota Adamek-Hyska została powołana w skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. ... [Więcej]
Pracownik Katedry Rachunkowości dr hab. Józef Pfaff prof. UE został powołany przez Ministra Finansów na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów na czteroletnią kadencję 2021 - 2025. [Więcej]
Z radością i dumą informujemy, że zespół w składzie: dr hab. Beata Dratwińska-Kania, prof. UE, dr Aleksandra Ferens oraz dr Aleksandra Szewieczek otrzymał nominację do Nagrody Beta 2021, przyznawanej od wielu lat za wybitne osiągnięcia w dziedzinie... [Więcej]
W dniu 16 grudnia o godz. 14:00 w Auli im. Józefa Lisaka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie opłatkowe. Społeczność akademicką uroczyście powitała JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, która przekazała wszystkim... [Więcej]
Dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE oraz dr Aleksandra Szewieczek w dniach 23-25 listopada 2021 r. reprezentowali nasz Uniwersytet na spotkaniu, będącym jednym z etapów realizacji międzynarodowego projektu pt. "Possibilities and barriers for Industry... [Więcej]
Miło nam poinformować, że artykuł pt. Revenue Identification in Attaining Consensus Estimates on Income Predictions: The Function of Ownership Concentration and Managerial Ownership. Confirmation from Poland autorstwa dr. hab. Andrzeja Piosika, prof.... [Więcej]
Miło nam poinformować, że dwie prace magisterskie napisane w Katedrze Rachunkowości znalazły się w gronie laureatów edycji 2020 Konkursu na najlepszą pracę magisterską, organizowanego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych: [Więcej]