Aktualności

Odszedł nasz Mistrz, Pan Profesor Krzysztof Zadora

Z głębokim żalem żegnamy Naszego Katedralnego Kolegę [Więcej]


Publikacja pracowników Katedry Rachunkowości w czasopiśmie Sustainability

Miło nam poinformować, że artykuł pt: “Business Model Disclosure in the Reporting of Public Companies - An Empirical Study”, autorstwa dr Aleksandry Szewieczek, dr hab. Beaty Dratwińskiej-Kania, prof. UE oraz dr Aleksandry Ferens z Katedry... [Więcej]


Praca seminarzysty napisana pod kierunkiem naukowym pracownika naszej Katedry wyróżniona w konkursie SKwP

Z radością informujemy, iż w tegorocznej, 52 edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości szczególne uznanie Kapituły Konkursu zyskała praca nadesłana przez naszą Katedrę. [Więcej]


Rozprawa doktorska naszego pracownika nagrodzona

Rozprawa doktorska naszego pracownika nagrodzona

Rozprawa doktorska dr Eweliny Papaj-Wlisłockiej (Katedra Rachunkowości) pt. "Uwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" otrzymała nagrodę I... [Więcej]


Wykład gościnny praktyków dla studentów kierunku FIZOZ

W dniu 14.05.2021 w ramach zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, z inicjatywy dr Aleksandry Szewieczek, odbył się wykład praktyków dr n. med. Dominika Sieronia oraz Pana Michała Janiszewskiego... [Więcej]


Wykłady Prof. A. Fedajev z Belgradu dla studentów UE w Katowicach z inicjatywy pracownika Katedry Rachunkowości

Miło nam poinformować, że w ramach realizacji wymiany uniwersyteckiej programu CEEPUS-REDENE, z inicjatywy dr Aleksandry Szewieczek z Katedry Rachunkowości, w okresie od 23.04.-30.04.2021 wykłady dla studentów naszego uniwersytetu prowadziła Pani... [Więcej]


Obrona pracy doktorskiej pracownika Katedry Rachunkowości Pani Iwony Franczak

29 marca 2021 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej pracownika Katedry Rachunkowości Pani Iwony Franczak pt. Polityka rachunkowości w pomiarze i kształtowaniu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.  [Więcej]