Artykuł pracownika Katedry Rachunkowości w czasopiśmie "Risks"

Miło nam poinformować, że artykuł pt. "Impairment of Assets and Market Reaction during COVID-19 Pandemic on the Example of WSE", autorstwa dra Bartłomieja Lisickiego - pracownika Katedry Rachunkowości - został publikowany w czasopiśmie "Risks" (punktacja MEiN 70 punktów) w specjalnym numerze pt. "Financial Stability and Systemic Risk in Times of Pandemic" (Vol. 9(10), 183, 2021, DOI: doi.org/10.3390/risks9100183).

Artykuł porusza tematykę zmienności wyceny rynkowej spółek z indeksu WIG w sytuacji wystąpienia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w czasie pandemii COVID-19. Publikacja jest dostępna na stronie czasopisma pod linkiem.