Granty Rektorskie dla pracowników Katedry Rachunkowości

W dniu 16 grudnia o godz. 14:00 w Auli im. Józefa Lisaka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie opłatkowe. Społeczność akademicką uroczyście powitała JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, która przekazała wszystkim najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. W dalszej części uroczystości JM Rektor oficjalnie wręczyła rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich.

Tę część spotkania prowadził Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciej Nowak. Wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy Katedry Rachunkowości:

    - dr hab. Andrzej Piosik prof. UE za publikację artykułów w czasopismach
    naukowych/recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w
    wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

    - dr Aleksandra Szewieczek za pozyskanie finansowania dla Uniwersytetu
    Ekonomicznego w Katowicach w konkursie zewnętrznym;

    - dr Bartłomiej Lisicki za publikację artykułów w czasopismach
    naukowych/recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w
    wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.