Katedra Rachunkowości oraz Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych zaprasza studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) UE Katowice do udziału w Konkursie SAD 2016.

Uczestnicy konkursu będą rozwiązywali problemy z zakresu decyzji finansowych przedsiębiorstwa w oparciu o wiedzę z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej.

Przyjmowanie zgłoszeń zespołów trwa od 7 -20. 04. 2016 roku.

I Etap konkursu 26.04-10.05.2016

II Etap konkursu 16.05- 22.05.2016

Finał 24.05.2016

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły konkursu  na http://www.konkurs-sad.ue.katowice.pl/

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.