Nagroda indywidualna stopnia trzeciego Rektora UE w Katowicach dla pracownika Katedry Rachunkowości

Dr Ewelina Papaj-Wlisłocka otrzymała Nagrodę Rektora UE indywidualną stopnia trzeciego za szczególne osiągnięcia naukowe, w tym za wyróżnioną rozprawę doktorską.

14 października 2021 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu JM Rektor Prof. dr hab. inż. Celina Olszak wręczyła pracownikom Nagrody Rektora. Pracownik Katedry Rachunkowości dr Ewelina Papaj-Wlisłocka otrzymała nagrodę indywidualną stopnia trzeciego za szczególne osiągnięcia naukowe, w tym za wyróżnioną rozprawę doktorską pt."Uwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w Polsce w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie".