Nagroda Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla Pracownika Katedry Rachunkowości Pani Prof. UE dr hab. Marzeny Strojek-Filus

Miło nam poinformować, iż 30 maja 2022 r. Pani Prof. UE dr hab. Marzena Strojek-Filus z Katedry Rachunkowości otrzymała nagrodę Zarządu Głównego i Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za monografię pt. "Polityka rachunkowości grup kapitałowych". Publikacja jest wynikiem ścisłej międzyuczelnianej współpracy.

Monografia pt. "Polityka rachunkowości grup kapitałowych" została napisana przez Prof. UE dr hab. Marzena Strojek-Filus we współautorstwie z Prof. dr hab. Marzeną Remlein (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Prof. UEK dr hab. Katarzyną Świetlą (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). 

Przyjęty przez autorki obszar badawczy koncentruje się na zróżnicowaniu instrumentów polityki rachunkowości z uwzględnieniem zarówno specyfiki grup kapitałowych, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W opracowaniu zaproponowano autorskie rozwiązania w zakresie definicyjnym, a także w obszarze identyfikowania i klasyfikowania czynników polityki rachunkowości grup kapitałowych.

Serdecznie gratulujemy!