Nagrody i wyróżnienia dla Pracowników i Studentów Katedry Rachunkowości w 47 edycji Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

W tegorocznej 47 edycji Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości, szczególne uznanie Kapituły Konkursu zyskały prace nadesłane z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

- nagroda pierwszego stopnia im. prof. Stanisława Skrzywana  - Dr Aleksandra Noga - Molawka - za pracę doktorską pt."Wpływ wartości szacunkowych na metody i efekty rewizji sprawozdań finansowych", napisaną pod kierunkiem Prof. UE dr hab. Józefa Pfaffa,

 

- nagroda II stopnia - Dr Rafał Rydzak -  za pracę doktorską pt."Wykorzystanie procedur rewizji finansowej w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdań finansowej ", napisaną pod kierunkiem Prof. UE dr hab. Józefa Pfaffa,

 

- wyróżnienie - Dr Katarzyna Segeth- Boniecka - za pracę doktorską pt."Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydobywczym węgla kamiennego", napisaną pod kierunkiem Prof. UE dr hab. Andrzeja Piosika,

 

- nagroda II stopnia - Mgr Katarzyna Smolarczyk - za pracę magisterską pt." Kapitał intelektualny jako nowoczesny obiekt opisu rachunkowości", napisaną pod kierunkiem Prof. UE dr hab. Anny Kostur,

 

- nagroda II stopnia - Patrycja Kempkiewicz - za pracę dyplomową pt. "Systemy amortyzacji środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa "X", napisaną pod kierunkiem Prof. UE dr hab. Anny Kostur