Praca seminarzysty napisana pod kierunkiem naukowym pracownika naszej Katedry wyróżniona w konkursie SKwP

Z radością informujemy, iż w tegorocznej, 52 edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości szczególne uznanie Kapituły Konkursu zyskała praca nadesłana przez naszą Katedrę.

Na wniosek Kapituły, przyznane zostało przez Zarząd Główny i Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyróżnienie Panu Kamilowi Gomulskiemu za pracę licencjacką pt. "Ewolucja systemu rachunkowości na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce", napisaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Rówińskiej-Král, prof. UE.

Gratulujemy!