Pracownicy Katedry Rachunkowości na spotkaniu projektowym w Budapeszcie

Dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE oraz dr Aleksandra Szewieczek w dniach 23-25 listopada 2021 r. reprezentowali nasz Uniwersytet na spotkaniu, będącym jednym z etapów realizacji międzynarodowego projektu pt. "Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia" finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

 

 

Na spotkaniu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców, a także dokonano analizy porównawczej uzyskanych wyników z innymi krajami uczestniczącymi w projekcie, sformułowano wnioski i ustalono plan dalszych prac projektowych, w tym publikacyjnych.

Ze strony naszego Uniwersytetu udział w projekcie biorą:

  • dr Aleksandra Szewieczek (kierownik projektu) Katedra Rachunkowości
  • dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE Katedra Rachunkowości oraz
  • dr Dariusz Grabara Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej.