Pracownicy Katedry Rachunkowości uczestnikami seminarium „Nauczanie audytu na uczelniach wyższych”

W dniach 19-21 września 2016 roku Pracownicy Katedry Rachunkowości uczestniczyli w seminarium „Nauczanie audytu na uczelniach wyższych” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej organizowanego przez Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (The Centre for Financial Reporting Reform, CFRR) Banku Światowego w Warszawie.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie podejścia do nauczania audytu na uczelni wyższej, a także prezentacja przykładowych narzędzi, które mogą być wykorzystywane w prowadzeniu zajęć edukacyjnych.

Podczas seminarium zaprezentowano m.in.:

  • Caseware jako narzędzie wspierające studentów poznających zagadnienia związane z audytem,
  • Kartezjusz jako kolejny przykład narzędzia, które może być wykorzystane jako wsparcie nauczania  audytu na uczelni wyższej oraz
  • Datev jako narzędzie wspierające nauczanie audytu.

Katedrę rachunkowości reprezentowali: Prof. UE dr hab. Józef Pfaff,  Prof. UE dr hab. Małgorzata Rówińska, Dr Iwona Kumor, Dr Lucyna Poniatowska, Dr Aleksandra Ferens, Mgr Łukasz Bielecki.