Pracownik Katedry Rachunkowości dr hab. Józef Pfaff prof. UE powołany na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów

Pracownik Katedry Rachunkowości dr hab. Józef Pfaff prof. UE został powołany przez Ministra Finansów na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów na czteroletnią kadencję 2021 - 2025.