Pracownik Katedry Rachunkowości na International Week w Mariborze

Dr Bartłomiej Lisicki w dniach 16-20.05.2022 uczestniczył w 14th FEB International Week organizowanym przez Wydział Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia).

W trakcie International Week (17.05.2022) miała również miejsce 6th International FEB Conference pt. “Challenges in Economics and Business in the Post Covid Times”, w której dr Bartłomiej Lisicki zaprezentował referat pt. "The Interval Effect during the Covid-19 Pandemic – The Case of the Warsaw Stock Exchange. Tematyka wystąpienia dotyczyła zagadnień kształtowania wartości współczynnika ryzyka systematycznego beta w dobie pandemii COVID-19 w gronie spółek notowanych w Warszawskim Indeksie Giełdowym (WIG)."