Pracownik Katedry Rachunkowości nagrodzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Messnera za pracę habilitacyjną dla Pani Dr hab. Beaty Dratwińskiej-Kani z Katedry Rachunkowości.

Pani Dr hab. Beata Dratwińska-Kania została nagrodzona za pracę habilitacyjną pt. "Transparentność rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego - ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru".

Serdecznie gratulujemy.