Pracownik Katedry Rachunkowości w składzie Regionalnej Komisji Orzekającej

Decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 08.02.2022 Pani Dr Dorota Adamek-Hyska została powołana w skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Gratulujemy.