SKNR „Rachmistrz” organizatorem Konkursu „Zostań Rachmistrzem” – pierwszej w województwie śląskim olimpiady wiedzy z zakresu rachunkowości dla szkół ponadgminazjalnych

Dnia 9 marca 2016r. w CINiBA UE w Katowicach odbył się organizowany przez SKNR „Rachmistrz” konkurs pt. „Zostań Rachmistrzem” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Tychów, Rudy Śląskiej, Gliwic, Raciborza, Jastrzębia Zdroju, Bielska Białej, Wodzisławia Śląskiego i Cudzynowic /województwo świętokrzyskie/ - łącznie 28 drużyn dwuosobowych.

Konkurs uroczyście otworzył Pan Prof. UE dr hab. Józef Pfaff, kierownik Katedry Rachunkowości. Po powitaniu i krótkim zapoznaniu się z działalnością SKNR „Rachmistrz”, uczniowie musieli zmierzyć się z testem oraz zadaniem sytuacyjnym przygotowanym przez SKNR we współpracy z jego opiekunem dr Magdaleną Wójcik-Jurkiewicz. Obszar tematyczny obejmował regulacje Ustawy o rachunkowości.

Dodatkowo uczniowie wzięli udział w grze symulacyjnej pt. „Giełda”, poprowadzonej przez firmę Brainstorm Group sp.z o.o. o tematyce finansowej, w której wykazali wiele zaangażowania. Na zakończenie zaprezentował się główny sponsor – Arcelor Mittal.

Najlepsi w konkursie okazali się:

I miejsce: Justyna Różańska, Robert Kozik (ZSE Bielsko Biała)

II miejsce: Katarzyna Leśniewska, Weronika Różycka (ZSR Cudzynowice)

III miejsce: Monika Sobota, Karina Dąbrowska (CKZiU Gliwice)

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim uczestnikom, ich opiekunom – nauczycielom rachunkowości oraz sponsorom. Zapraszamy za rok.