Wielki finał Konkursu SAD 2016

W dniu 24 maja 2016 roku miał miejsce finał konkursu SAD (Strategia - Analiza - Decyzje) 2016 pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.

Konkurs zorganizowany został przez  Komitet w składzie:

Prodziekan Wydziału FiU dr Anna Kuzior,

Prof. UE dr hab. Małgorzata Rówińska,

dr Joanna Błach,

dr Anna Doś, 

dr Monika Wieczorek – Kosmala,

mgr Ewelina Papaj.

Uczestnikami konkursu byli studenci II i III roku studiów I stopnia wszystkich wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zadanie konkursowe polegało na zarekomendowaniu jednego z dwóch rozwiązań dotyczących możliwych modyfikacji profilu produkcji przedsiębiorstwa. Zakwalifikowani do finału uczestnicy przedstawiali swoje propozycje rozwiązania problemu w oparciu o wiedzę z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej. Przygotowane przez finalistów prezentacje były oceniane przez Komisję Konkursową, która wyłoniła zwycięski zespół oraz przyznała II i III miejsce.

I miejsce - zespół „SADownicy” w składzie: Sylwia Chrapek, Aneta Franz, Monika Słowik, Eneasz Wiewióra

II miejsce - zespół „Power Rangers” w składzie: Michał Jurczyk, Robert Wróbel, Paulina Bytnar, Natalia Szendzina

III miejsce - zespół „Alternatywy 3” w składzie: Joanna Krawczyk, Anna Cieślik, Ewa Buczyniak

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!