Aktualności

W dniach 7 – 11 marca 2016 roku Dr Anna Kuzior - Pracownik Katedry Rachunkowości i Prodziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń - uczestniczyła wraz z grupą studentów z kierunku Finanse i Rachunkowość w Project Week w Berlin School of Economics and... [Więcej]
Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 14 grudnia 2015 roku Pan Prof. UE dr hab. Józef Pfaff został powołany na Przewodniczącego Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kadencję 2015-2018.... [Więcej]
W grudniu 2015 roku Katedra Rachunkowości UE w Katowicach podjęła współpracę ze szkołami średnimi (klasy maturalne). W ramach współpracy Prof. UE dr hab. M. Strojek-Filus - pracownik Katedry Rachunkowości- w dniu 08 grudnia 2015 r. przeprowadziła... [Więcej]
Prof. UE dr hab. M. Strojek-Filus i dr E. Maruszewska wygłosiły referat na International Research Conference on Finance, Risk and Accounting Perspectives ACRN Oxford, która odbyła się w dniach 19-21 października w Steyr (Austria). [Więcej]
W dniach 18 - 20 listopada 2015r. trzy przedstawicielki koła "Rachmistrz": Magdalena Kapleta, Karolina Kleibert i Izabela Jabłonka wzięły udział w konkursie organizowanym przez KNR Audytor w Sopocie. [Więcej]
W dniu 19 listopada 2015 r. pracownik Katedry Rachunkowości - Pani Katarzyna Segeth-Boniecka - decyzją Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. [Więcej]
Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Messnera za prace habilitacyjne dla pracownika Katedry Rachunkowości Pani Dr hab. Marzeny Strojek-Filus [Więcej]
Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała Nagrodę II stopnia za pracę dyplomową dla Kingi Kukułka - Promotor dr hab. Marzena Strojek-Filus. [Więcej]
Adiunkci Katedry Rachunkowości - Pani Dr Anna Kuzior oraz Pani Dr inż. Aleksandra Sulik -Górecka w dniach od 4-8 maja 2015 roku prowadziły wykłady dla studentów Wydziału Biznesu na Dokuz Eylul University w İzmir- Turkey w ramach odbywającego się... [Więcej]
W dniu 12 stycznia 2015 roku podczas uroczystości Święta Uczelni Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra wręczył w imieniu prezydenta RP Srebrny medal za długoletnią służbę Pani Doktor Lucynie Poniatowskiej - Pracownikowi Katedry Rachunkowości. Gratulujemy! [Więcej]