Aktualności

Mgr Paulina Wiekiera za pracę z zakresu etyki biznesu napisaną pod kierunkiem naukowym dr Anety Wszelaki zdobyła nagrodę w Konkursie VERBA VERITATIS . [Więcej]
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski przyznała nagrodę za zdobycie III miejsca w Konkursie na najlepsze prace magisterskie o tematyce podatkowej dla Mgr Iwony Błachowicz - promotor Dr Anna Kuzior [Więcej]
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski przyznała nagrody i wyróżnienia w kategorii prac licencjackich o tematyce podatkowej obronionych w Katedrze Rachunkowości. [Więcej]
Panie Małgorzata Rówińska oraz Marzena Strojek-Filus - Adiunkci w Katedrze Rachunkowości - po pomyślnie zakończonej procedurze habilitacyjnej uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. [Więcej]
Doktor Dorota Adamek Hyska - adiunkt w Katedrze Rachunkowości - uzyskała wyróżnienie w XI edycji Konkursu im Prof. Michała Kuleszy dotyczącego samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji w kategorii rozpraw doktorskich. [Więcej]
W dniach 23-25 kwietnia br., już piąty rok z rzędu, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Rachmistrz" działające w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, organizowało w murach Uczelni Ogólnopolskie Dni Rachunkowości, objęte... [Więcej]
10 stycznia 2014 roku odszedł od nas na zawsze długoletni Kierownik Katedry Rachunkowości Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner. [Więcej]
9 stycznia 2014 roku pracownicy Katedry Rachunkowości otrzymali z rąk J.M.Rektora UE w Katowicach Medale za długoletnią służbę [Więcej]
W dniu 21 marca 2013 r. pracownik Katedry rachunkowości - Pani Dr Dorota Adamek-Hyska - decyzją Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. [Więcej]
11 stycznia 2013 roku uroczystość Odnowienia Doktoratu Pana Profesora zw. dr hab. Zbigniewa Messnera [Więcej]