Aktualności

Rozprawa doktorska dr Eweliny Papaj-Wlisłockiej (Katedra Rachunkowości) pt. "Uwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" otrzymała nagrodę I stopnia... [Więcej]
W dniu 14.05.2021 w ramach zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, z inicjatywy dr Aleksandry Szewieczek, odbył się wykład praktyków dr n. med. Dominika Sieronia oraz Pana Michała Janiszewskiego... [Więcej]
Miło nam poinformować, że w ramach realizacji wymiany uniwersyteckiej programu CEEPUS-REDENE, z inicjatywy dr Aleksandry Szewieczek z Katedry Rachunkowości, w okresie od 23.04.-30.04.2021 wykłady dla studentów naszego uniwersytetu prowadziła Pani... [Więcej]
29 marca 2021 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej pracownika Katedry Rachunkowości Pani Iwony Franczak pt. Polityka rachunkowości w pomiarze i kształtowaniu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. [Więcej]
Studenckie Koło Naukowe "Rachmistrz", będące pod opieką Katedry Rachunkowości, zorganizowało dla studentów nauk ekonomicznych, finansowych i nauk o zarządzaniu, działających w Kołach Naukowych w całej Polsce XII Ogólnopolskie Dni Rachunkowości. Tym... [Więcej]
Podczas uroczystej Gali CIMA Excellence Awards, która pierwszy raz w historii miała charakter wirtualny koordynator Programu Pani dr Aleksandra Ferens odebrała nagrodę przyznawaną przez międzynarodowy Instytut Rachunkowości Zarządczej za wysoką... [Więcej]
Informujemy, że z inicjatywy pracownika naszej katedry, dr Aleksandry Szewieczek, w dniach 25-26 listopada 2020 odbyły się wykłady Pani dr Aleksandry Fedajev z Uniwersytetu w Belgradzie na temat „COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED COMPANIES USING THE... [Więcej]
W dniach 03-04.12.2020 dr Magdalena Głębocka uczestniczyła w V Konferencji Informatyka w Zarządzaniu IwZ'2020Katowice, organizowanej przez Katedrę Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]
W dniach 23-24 listopada 2020 r. dr Dorota Adamek – Hyska brała udział w XII Forum Finansów Publicznych i wygłosiła referat nt. Zaangażowanie wydatków w sektorze budżetowym”. Pani dr Dorota Adamek – Hyska była również członkiem jury konkursu... [Więcej]
Pracownik Katedry Rachunkowości mgr Bartłomiej Lisicki reprezentował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas międzynarodowej konferencji naukowej "MIC 2020 - The 20th Management International Conference", która odbyła się w formie zdalnej w... [Więcej]