Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka

Pracownicy Katedry Rachunkowości prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów
 • Analiza finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunek wyników
 • Konsolidacja sprawozdań
 • Rachunkowość bankowa
 • Rachunkowość instrumentów finansowych
 • Rachunkowość ubezpieczeń
 • Rachunkowość sektora finansów publicznych 
 • Rewizja finansowa 
 • Polityka bilansowa
 • Przepływy pieniężne
 • Budżetowanie kosztów
 • Nowoczesne systemy rachunku kosztów
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
 • Zastosowanie informatyki w rachunkowości
 • Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach 
 • Podstawy audytu wewnętrznego
 • Przepływy finansowe i pieniężne
 • Controlling
 • Controlling projektów
 • Integracja modeli i metod rachunkowości zarządczej
 • Problemy podatkowe w rachunkowości
 • Rezerwy w rachunkowości
 • Zaawansowane metody controllingu
 • Teorie bilansowe i polityka bilansowa
 • Organizacja rachunkowości
 • Obrót towarowy i jego ujęcie ewidencyjne
 • Projektowanie systemów rachunku kosztów
 • Kontrakty długoterminowe w rachunkowości
 • Konsolidacja bilansu
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • Systemy informatyczne w rachunkowości
 • Standardy Rachunkowości
 • Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • Koszty pracy w rachunkowości
 • Etyka w rachunkowości
 • Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości
 • Rachunkowość podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Ceny transferowe w rachunkowości

Zajęcia prowadzone są również w języku angielskim.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3