Przejdź do menu Przejdź do treści

Koła naukowe działające przy Katedrze

W latach 70-tych i 80-tych przy Katedrze działało Koło Naukowe Rachunkowości. W ramach działalności Koła organizowane były wakacyjne obozy naukowe, praktyki  w przedsiębiorstwach. Członkowie Koła przeprowadzali badania naukowe (m. in. dot. rachunku kosztów w FSM Bielsko-Biała), których wyniki opracowywane były w postaci referatów. Opiekunami Koła byli m. in. Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner, dr Anna Łuckoś, Prof. UE dr hab. Józef Pfaff.

Obecnie działające przy Katedrze Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” istnieje od 03. 03. 2001 roku.

W latach 2001-2008 opiekunem koła była prof UE dr hab. Marzena Strojek-Filus ,a od początku semestru zimowego roku akademickiego 2008/2009 - dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz. Z początkiem semestru zimowego 2018/2019  opiekunem koła został dr Łukasz Bielecki, a od grudnia roku akademickiego 2020/2021  - mgr Iwona Franczak.

Skład osobowy koła zmienia się co kilka lat, obecnie liczy kilkudziesięciu członków.

Głównym celem Koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu rachunkowości jak i popularyzacja rachunkowości jako dziedziny wiedzy. Członkowie Koła dążą również do nawiązania współpracy z  podobnymi podmiotami w  innych uczelniach krajowych i zagranicznych między innymi w drodze uczestniczenia w seminariach organizowanych przez Koła z całej Polski.

Członkowie Koła odbywają regularne spotkania, w trakcie których poruszają liczne problemy związane z rachunkowością, "pracują" na profesjonalnychi na programach finansowo-księgowych np. „Symfonia”. Uczestniczą w konferencjach oraz wygłaszają referaty (np. w ramach tematów: trwałej utraty wartości, uproszczonych metod księgowości, podatku odroczonego, kolejnych nowelizacji ustaw o rachunkowości, rachunkowości „ABC”).  Koło naukowe "Rachmistrz" organizowało miedzy innymi Test Sprawdzający Wiedzę o Rachunkowości dla członków Koła, a także projekty: Dzień Biegłego Rewidenta, Pogotowie Rachunkowości, Konsultacje z Profesjonalistą oraz Dzień Rachunkowości, jak również case-study oraz wykłady.

Szczegółowe informacje o działalności Koła są zamieszczone na stronie internetowej www.rachmistrz.ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3