Katedra Rachunkowości

Imię i nazwiskoAdres e-mailTelefon
dr hab. Andrzej Krystian Piosik, prof. UE
Kierownik Katedry, Dziekan Wydziału Finansów
dr hab. Józef Jan Pfaff, prof. UE
dr hab. Małgorzata Rówińska-Kráľ, prof. UE
dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE
dr hab. Beata Dratwińska-Kania, prof. UE
dr Dorota Adamek-Hyska
dr Aleksandra Ferens
dr Iwona Franczak
dr Magdalena Głębocka
dr Iwona Kumor
dr Anna Kuzior
Prodziekan Kolegium Studiów
dr Bartłomiej Lisicki
dr Ewa Maćkowiak
dr Ewelina Papaj-Wlisłocka
dr Lucyna Poniatowska
dr Katarzyna Segeth-Boniecka
dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka
dr Aleksandra Szewieczek
dr Katarzyna Tkocz-Wolny
dr Aneta Wszelaki
mgr Izabela Morawska
Asystent