Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca międzynarodowa

Pracownicy Katedry Rachunkowości uczestniczą w Konferencjach Międzynarodowych organizowanych przez ośrodki naukowe, jak również wyjeżdżają na staże zagraniczne oraz z gościnnymi wykładami dla studentów.

 • W roku 2000 w konferencji Jubileuszowej Katedry brał udział Prof. Sam Binks z University of the West of England, Bristol.
 • Pracownicy Katedry Rachunkowości brali udział w szkoleniach organizowanych w ramach Funduszu Know-How przez Bristol School w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • W latach 1992-1996 pracownicy odbywali staże naukowe w Bristol Politechnic oraz University of the West of England.
 • Dr Anna Kuzior oraz Dr inż. Aleksandra Sulik -Górecka w dniach od 4-8 maja 2015 roku prowadziły wykłady dla studentów Wydziału Biznesu na Dokuz Eylul University w İzmir- Turkey w ramach odbywającego się International Week.
 • W dniu 21 października 2015 roku w Katowicach Katedra Rachunkowości zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU OBRAZU  SYTUACJI FINANSOWEJ PODMIOTÓW SPRAWOZDAWCZYCH.

 • Prof. UE dr hab. M. Strojek-Filus i Dr E. Maruszewska wygłosiły referat na International Research Conference on Finance, Risk and Accounting Perspectives ACRN Oxford, która odbyła się w dniach 19-21 października 2015 roku w Steyr (Austria)
 • W dniach 7 – 11 marca 2016 roku Dr Anna Kuzior uczestniczyła wraz z grupą studentów z kierunku Finanse i Rachunkowość w Project Week w Berlin School of Economics and Law. Studenci, uczestniczący w Project Week, wraz z kolegami z Niemiec i Belgii pracowali nad case study dotyczącym skutków finansowych działań naprawczych w firmie logistyczne.
 • Dr Anna Kuzior w dniach od 2-6 maja 2016 roku prowadziła wykład dla studentów Wydziału Biznesu na Dokuz Eylul University w İzmir- Turkey w ramach odbywającego się International Week. Wykład dotyczył polityki rachunkowości jednostek stosujących MSSF.
 • Dr inż. Aleksandra Sulik -Górecka w dniach od 17 do 20 maja 2016 roku prowadziła wykłady dla studentów Wydziału Ekonomii i Biznesu na University of Maribor w Słowenii w ramach odbywającego się International Week.
 • Dr inż. Aleksandra Sulik -Górecka w dniach od 23 maja do 27 maja 2016 roku prowadziła wykłady dla studentów w Portugalii, podczas International Week organizowanego przez Polytechnic Institute of Porto, School of Accounting and Administration.
 • W dniach W dniach 4- 6 września 2016 roku w Koblenz (Niemcy) odbył się 5th International Congress of Young Scientists „EUROPE IN CHANGING WORLD", którego współorganizatorem była Katedra Rachunkowości. W Konferencji wzięło udział 31 uczestników z różnych krajów m. in. z: Polski, Słowacji, Serbii, Czech, Bułgarii, Turcji i Niemiec. Katedrę Rachunkowości reprezentowali: Prof. UE dr hab. Józef  Pfaff, Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik, Prof. UE Małgorzata Rówińska, Dr Anna Kuzior, Dr Lucyna Poniatowska, Dr Aleksandra Szewieczek, Mgr Łukasz Bielecki. W czasie  sesji zatytułowanej „ACCOUNTING AND AUDIT”, której przewodniczyła Dr Anna Kuzior, swoje wystąpienia mieli m. in. pracownicy Katedry Rachunkowości: Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik  - „GENERAL ADMINISTRATIVE AND SELLING EXPENSES AS INCOME SMOOTHING INSTRUMENTS”; Dr Aleksandra Szewieczek  - „STANDARDIZATION OF ACCOUNTING IN HEALTH CARE IN POLAND – NEW PROCEDURES FOR THE VALUATION OF MEDICAL SERVICES”; Mgr Łukasz Bielecki -  „EVIDENCE AS THE BASIS OF AUDITOR’S WORK IN INTERNATIONAL ENVIRONMENT”
 • W dniach 23-24 listopada 2016 roku Prof. UE dr hab. Marzena Strojek-Filus wzięła udział w konferencji „Economics and Management in the 21st Century” zorganizowanej  przez Wydział Ekonomiczny VSB- Technical University w Ostrawie (Republika Czeska). Zgodnie z programem naukowym konferencji, wraz z Dr hab. E. W. Maruszewską (Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej), wygłosiła referat przygotowany w oparciu o artykuł zgłoszony na konferencję pt. „Economics and Management of Goodwill in the Financial Reporting of Polish Entities Doing Business in the 21st Century”.
 • W dniu 25 listopada 2016 roku Dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka reprezentowała Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na Międzynarodowej Konferencji Naukowej FIKUSZ 2016 w Budapeszcie, organizowanej przez Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management. Pani Doktor otrzymała wyróżnienie  za wygłoszenie referatu pt. „Behavioral Aspects of Accounting System”, którego współautorem była Prof. UE dr hab. Marzena Strojek-Filus.
 • W dniach od 4 do 7 kwietnia 2017 roku Dr Anna Kuzior oraz Dr inż. Aleksandra Sulik - Górecka uczestniczyły w International Week organizowanym przez University of Alicante, Faculty of Economics and Business Sciences. Wykłady, które przeprowadziły dla studentów, dotyczyły cen transferowych oraz polityki rachunkowości.
 • Dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka reprezentowała Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Finance and Performance of Firms in Science, Education and Pracitice” w Zlin. Konferencja odbyła się w dniach 26-27 kwietnia 2017, a jej organizatorem był Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Management and Economics (http://ufu.utb.cz/konference/). Pani Doktor wygłosiła referat pt. „ Identification and classification of behavioral factors of financial reporting”, którego współautorem była dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE.
 • Dr Anna Kuzior w dniach 8 – 12 maja 2017 roku prowadziła wykłady dla studentów Dokuz Eylul University, Faculty of Business w Izmirze na temat zasad rachunkowości oraz zarządzania zyskami.
 • W dniach 17-20 maja 2017 roku Dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka wzięła udział w 12 Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Challenges of Europe. Innovative Responses for Resilient Growth and Competitiveness" organizowanej przez University of Split w Bol (http://conference.efst.hr/). Zaprezentowała referat pt. "THE INFLUENCE OF LEGAL REGULATION ON THE PERCEPTION OF THE ACCOUNTING CAREER. POLISH STUDENTS’ OPINION" napisany wspólnie z dr hab. Marzeną Strojek-Filus, Prof. UE.
 • W dniach 19 - 23 marca 2018 roku Prof. UE dr hab. M. Rówińska, Dr Anna Kuzior, Dr inż. Aleksandra Sulik – Górecka przebywały wraz ze studentami specjalności Finance & Accounting for Business w Brukseli, w University - College Osisee. Studenci, wspólnie z koleżankami i kolegami z Belgii, pracowali nad optymalnym rozwiązaniem studium przypadku łączącego zagadnienia z zakresu finansów i logistyki.
 • Pracownik Katedry Rachunkowości - Dr Anna Kuzior- w dniach w dniach 7- 11 maja 2018r. uczestniczyła w 11 International Week organizowanym przez Dokuz Eylul University, Faculty of Business w Izmirze. Dr Anna Kuzior prowadziła wykłady dla studentów, które dotyczyły modeli wyceny aktywów i ich sprawozdawczych konsekwencji.
 • W dniach 17 – 21 września 2018 dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka oraz dr Aleksandra Szewieczek wzięły udział w International Week oraz konferencji naukowej, zorganizowanych przez Institute of Entrepreneurship Technologies na Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation. Wydarzenia odbyły się pod hasłem przewodnim "Knowledge economy: challenges and opportunities",  a patronat objęła Commission of the Russian Federation for UNESCO. 
 • Pracownik Katedry Rachunkowości mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka reprezentowała Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „36 th International Scientific Conference on Economic and Social Development –Builiding Resilient Society”, która odbyła się w dniach 14-15 grudnia 2018r. w Zagrzebiu. Podczas konferencji mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka wygłosiła referat pt.  „Non-financial information disclosures and CSR reporting versus the information asymmetry problem”.
 • Dr Aleksandra Szewieczek, uczestniczyła w dniach 24-26.05.2019 w International May Conference on Strategic Management – IMCSM19 organizowanej przez University in Belgrade, Serbia, Technical Faculty in Bor (http://mksm.sjm06.com/arhiva-mksm/). Na zaproszenie organizatorów Aleksandra Szewieczek wygłosiła wykład otwierający konferencję i pierwszą sesję plenarną, pt„Financial Position and Challenges for Management of SMEs Hospitals: Evidence from Poland”. A. Szewieczek prowadziła również , wykłady z tematyki „The Issues of Accounting Science” w ramach wydarzenia International Week organizowanego w okresie poprzedzającym konferencję.
 • Pracownik Katedry Rachunkowości mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka reprezentowała Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas międzynarodowej konferencji naukowej „International Conference on Advanced Research in Management, Economics and Accounting”, która odbyła się w dniach 5-7 września 2019 w Barcelonie. Organizatorem konferencji był Universitat Pompeu Fabra Barcelona (UPF). Podczas konferencji mgr Ewelina Papaj-Wlisłocka wygłosiła referat pt.”The evaluation of implementing the European Union’s regulations regarding non-financial information in Poland”.
 • Dr Lucyna Poniatowska z Katedry Rachunkowości uczestniczyła wirtualnie w 4 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „ CONTEMPORARY CHALLENGES IN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH"organizowanej przez FACULTY OF ECONOMICS ANDUSINESS UNIVERSITY IN MARIBOR w dniach 19 maja 2020 r w Maribor, Slovenia. Podczas konferencji wygłosiła referat pt.: "Provisions presented in the financial statements as an instrument of Earnings Management".
 • Pracownik Katedry Rachunkowości mgr Bartłomiej Lisicki reprezentował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas międzynarodowej konferencji naukowej "MIC 2020 - The 20th Management International Conference", która odbyła się w formie zdalnej w dniach 12-13 listopada 2020 w mieście Koper (Słowenia).
 • Z inicjatywy pracownika naszej katedry, dr Aleksandry Szewieczek, w dniach 25-26 listopada 2020 odbyły się wykłady Pani dr Aleksandry Fedajev z Uniwersytetu w Belgradzie na temat „COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED COMPANIES USING THE RATIO ANALYSIS AND PROMETHEE METHOD". Uczestnikami wykładów byli studenci studiów drugiego stopnia, studenci studiów doktoranckich oraz studenci kształceni w ścieżce angielskiej. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, a prezentowana metoda Promethee i omówione narzędzie jej wykorzystania nardzo przydatne na potrzeby analizy finansowej.
 • Artykuł pt: “Business Model Disclosure in the Reporting of Public Companies - An Empirical Study”, autorstwa dr Aleksandry Szewieczek, dr hab. Beaty Dratwińskiej-Kania, prof. UE oraz dr Aleksandry Ferens z Katedry Rachunkowości został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie „Sustainability” (Vol.13(18), 10088, July 2021, doi. 10.3390/su131810088) umieszczonym na liście Journal Citation Reports (Impact Factor: 2,576 (2021); 5-Year Impact Factor: 2,798 (2021).
 • Dr Aleksandra Szewieczek z Katedry Rachunkowości otrzymała zaproszenie jako członek Komitetu Naukowego organizowanej corocznie już od 17 lat przez Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Techniczny w Bor, Miedzynarodowej Konferencji Zarządzania Strategicznego -  VIII International May Conference on Strategic Management (XVIII IMCSM22). W takcie konferencji odbywa się również Międzynarodowe Sympozjum Studentów.Materiały konferencyjne z poprzednich lat są ujęte w bazie EBSCO, a także zgłaszane do indeksowania w bazie Web of Science. Trwa również proces ewaluacji w bazach danych SJR i SCOPUS. Wybrane artykuły są publikowane w czasopiśmie Serbian Journal of Management, indeksowanym w SCOPUS i posiadającym 40pkt na liście MEiN.Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie: https://mksm.sjm06.com/international-may-conference-on-strategic-management-imcsm21/.

  * artykuł pt. Revenue Identification in Attaining Consensus Estimates on Income Predictions: The Function of Ownership Concentration and Managerial Ownership. Confirmation from Poland autorstwa dr. hab. Andrzeja Piosika, prof. UE, pracownika Katedry Rachunkowości został opublikowany w piśmie Sustainability (Impact Factor: 3.251 (2020); 5-Year Impact Factor: 3.473 (2020)).Link do pełnego tekstu artykułu jest następujący: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/23/13429 artykuł pt. Revenue Identification in Attaining Consensus Estimates on Income Predictions: The Function of Ownership Concentration and Managerial Ownership. Confirmation from Poland autorstwa dr. hab. Andrzeja Piosika, prof. UE, pracownika Katedry Rachunkowości został opublikowany w piśmie Sustainability (Impact Factor: 3.251 (2020); 5-Year Impact Factor: 3.473 (2020)). Link do pełnego tekstu artykułu jest następujący: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/23/1342

   * Dr Bartłomiej Lisicki w dniach 16-20.05.2022 uczestniczył w 14th FEB International Week organizowanym przez Wydział Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia). W trakcie International Week (17.05.2022) miała również miejsce 6th International FEB Conference pt. “Challenges in Economics and Business in the Post Covid Times”, w której dr Bartłomiej Lisicki zaprezentował referat pt. "The Interval Effect during the Covid-19 Pandemic – The Case of the Warsaw Stock Exchange. Tematyka wystąpienia dotyczyła zagadnień kształtowania wartości współczynnika ryzyka systematycznego beta w dobie pandemii COVID-19 w gronie spółek notowanych w Warszawskim Indeksie Giełdowym (WIG)."

   

  * publikacja- dr hab. Beaty Dratwińskiej – Kani, prof. UE, dr Aleksandry Ferens i dr Piotra Kani z Katedry Finansów Publicznych pt. „Transparent Reporting on Financial Assets as a Determinant of a Company’s Value—A Stakeholder’s Perspective during the SARS-CoV-2 Pandemic and beyond”, która ukazała się w czasopiśmie Sustainability 2023, 15(3), umieszczonym m.in. na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska). Impact Factor: 3.889 ; Citescore: 5.0. Link do pełnego tekstu artykułu jest następujący:  https://www.mdpi.com/2071-1050/15/3/2065/htm

   

  * Dr Bartłomiej Lisicki  zrealizował zagraniczne wyjazdy służbowe, w trakcie których wziął udział w:
  - 21st International Conference "Management, Enterprise and Benchmarking" organizowanej przez Óbuda University Keleti Faculty of Business and Management w dniach 28-29.04.2023r. w Budapeszcie;
  - 7th International Scientific Conference "Strengthening resilience by the sustainable economy and business – towards the SDGs" organizowanej przez University of Maribor, Faculty of Economics and Business w dniu 16.05.2023r. w Mariborze;
  - 15th FEB International Week organizowanym przez University of Maribor, Faculty of Economics and Business w dniu 16.05.2023r. w Mariborze.
  Podczas niniejszych wydarzeń Dr Bartłomiej Lisicki zaprezentował referaty naukowe dotyczące sektorowego zróżnicowania zależności występujących na GPW w Warszawie w dobie pandemii COVID-19 pt:
  - " Sectoral differentiation of the timeliness of the publication of periodic reports in the time of the Covid-19 pandemic-case of the Warsaw Stock Exchange",
  - "Sectoral differentiation of the interval effect in the time of the COVID-19 pandemic: The case of WSE",
  oraz przeprowadził szereg wykładów dla studentów z zakresu badań rynków kapitałowych w rachunkowości."

   

  *W dniach 7-8.11.2023r. pracownik Katedry Rachunkowości dr Bartłomiej Lisicki uczestniczył w International Conference "RESHAPING ECO-SOCIAL PARADIGM TOWARD INNOVATION AND SUSTAINABILITY (REPTIS 2023)" organizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Szkodrze im. Luigjego Gurakuqiego (Albania). Jako keynote speaker w drugim dniu konferencji zaprezentował referat pt. "Event study-a method of verifying the impact of information on the market valuation of companies listed on stock exchanges"

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca