Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca Katedry Rachunkowości ze SKwP

Zacieśnienie współpracy Katedry ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce nastąpiło po roku 1957 tj. po reaktywowaniu Stowarzyszenia, w tym również Oddziału Katowickiego.

Od roku 1957 członkiem zwyczajnym, a następnie członkiem honorowym SKwP w Katowicach był Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był on przez dwie kadencje członkiem Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia, w latach 1971-1982 był członkiem Sądu Koleżeńskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach, do 1991 do 2003 przewodniczącym Rady Naukowej, a od 2003 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Należy w tym miejscu wspomnieć również m. in. osobę: Władysława Jędrala, Roberta Copa(członka pierwszego Zarządu Okręgowego Oddziału SKwP w Katowicach), prof. dr Pawła Tenderę (członka pierwszego Zarządu Okręgowego Oddziału SKwP w Katowicach), Joachima Piątka, doc. dr Bernarda Binkowskiego, Karola Wierzbickiego, Romana Szulca, prof. dr hab. Zdzisława Stropka, doc. dr Henryka Rokickiego. Osoby te będąc pracownikami naukowymi Katedry, włączali się czynnie w proces kształcenia organizowany przez Katowicki Oddział SKwP, a mający znaczący wpływ na podnoszenie kwalifikacji kadr księgowych oraz przygotowanie dla rynku pracy nowych pracowników księgowości (imiona najbardziej zasłużonych noszą obecnie sale wykładowe w Oddziale Okręgowym SKwP w Katowicach).

Od roku 1987 funkcję Prezesa Oddziału Regionalnego w Katowicach pełnił dr Piotr Rojek (pracownik Katedry), który w latach 90-tych zasiadał jako Wiceprezes w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.

Przez wiele lat współpracy, ze wspólnej inicjatywy odbywały i odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach konferencje naukowe, odczyty i sympozja, a wielu pracowników Katedry (m.in. dr Bogumił Galica, dr Józef Pfaff, prof. AE dr hab. Anna Kostur, dr Marta Otręba, dr Barbara Tomczyk-Noga, dr Anna Łuckoś, dr Bogdan Wardyn) uczestniczyło i uczestniczy do dzisiejszego dnia w prowadzeniu kursów, konferencji i seminariów (w latach 80-tych i 90-tych dr Piotr Rojek i doc. dr Bernard Binkowski wchodzili w skład Komisji Szkoleniowej Oddziału Okręgowego SKwP w Katowicach).

Dla podkreślenia i uhonorowania związków i wieloletniej współpracy łączącej Stowarzyszenie i Katedrę, w 2006 roku nadano Akademii Złotą Odznakę „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Na uwagę zasługuje również współpraca Katedry i Stowarzyszenia w dziedzinie wydawniczej, a dotyczy to głównie skryptów i podręczników służących zarówno studentom jak i słuchaczom różnych form szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie.

Wszystkie podejmowane wspólnie działania przyczyniają się do znaczącego podniesienia poziomu specjalistycznej wiedzy wymaganej w chwili obecnej w zawodach księgowego i biegłego rewidenta.

W kadencji 2019-2022 władz SKwP Pan Prof. dr hab. Józef Pfaff jest członkiem Rady Naukowej.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3