Przejdź do menu Przejdź do treści

Wydawnictwa, publikacje Katedry i pracowników

Pracownicy Katedry publikują w: Zeszytach Naukowych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej w Gliwicach,  Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Zeszytach  Teoretycznych Rachunkowości, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,  Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – Centralny Ośrodek Szkolenia i w innych.

Aktualna baza publikacji pracowników Katedry Rachunkowości znajduje się na stronie internetowej UE w Katowicach w zakładce BIBLIOTEKA GŁÓWNA/Dorobek Pracowników UE

www.bg.ue.katowice.pl/content/view/62/63/

 

typo3/sysext/rtehtmlarea/mod4/select_image.php?editorNo=data_tt_content__10748__bodytext_&expandFolder=/home/loco/html/fileadmin/user_upload/WFiU/katedry/kat-rachunkowosci/&act=magic&sys_language_content=0&RTEtsConfigParams=tt_content:10748:bodytext:1739:text:1739:#

 

Adamek-Hyska D., Szewieczek A., Tatoj M., Tkocz-Wolny K: Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013.

 

Messner Z., Pfaff J. (red.): Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. PWN, Warszawa 2011.

Pfaff J.:Rewizja finansowa Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013

Poniatowska L., Maruszewska E.W.: Analiza finansowa. Teoria i zadania. Wyd. UE Katowice 2013.

 

Messner Z., Pfaff J.: Teoria i zasady rachunkowości. Wyd. SkwP, Warszawa 2013.

 

Piosik A.(red.): Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości. Wyd. CH Beck, Warszawa 2013.

 

Strojek-Filus M.: Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013.

Maćkowiak E.:Model przekształcenia sprawozdania finansowego na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013.

Pfaff J. (red.): Rewizja finansowa w przykładach i zadaniach. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012.

Kostur A. (red.): Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Wyd.UE w Katowicach, Katowice 2012.

Kostur A., Otręba M.:Podstawy rachunkowości. Zbiór ćwiczeń. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010.

Pfaff J.: Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2008

Buk H., Kostur A. (red): Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009.

Messner Z. (red): Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. PWN, Warszawa 2011.

Piosik A.: Zasady rachunkowości zarządczej. PWN, Warszawa 2006.

 Buk H. (red): Informacja sprawozdawcza o jednostkach powiązanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Wyd. UE w Katowicach 2011.

Rówińska M.: Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011.

Dratwińska-Kania B.: Modelowanie alokacji kapitału w złożonych strukturach organizacyjnych. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2006.

Kuzior A., Rówińska M.: Rachunkowość finansowa. Wyd. Marina, Wrocław 2006.

 

 Kuzior A., Rówińska M. (red): Rachunkowość finansowa. Zbiór ćwiczeń. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010.

Messner Z.(red): Rachunkowość finansowa. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010.

Głębocka M., Kumor I., Poniatowska L., Strojek M.: Sprawozdawczość finansowa. Zbiór zadań. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2009.

Messner Z. (red): Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa zakładu ubezpieczeń. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2007.

Buk H. (red): Konsolidacja sprawozdań finansowych. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010

Poniatowska L., Strojek-Filus M.: Konsolidacja sprawozdań finansowych. Zbiór zadań. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010.

Kumor. I., Wszelaki A.: Aktywa pieniężne i rozrachunki. Zbiór zadań. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2013 Wyd. 2

 

Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A.: Zasady rachunkowości bankowej. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011.

Hyska-Adamek D.: Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Praktyczny komentarz. PRESSCOM, 2011

Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A.: Zasady rachunkowości bankowej. Zbiór ćwiczeń. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011.

 

Maćkowiak E.: Ekonomiczna wartość dodana. PWE, Warszawa 2009.

 

Sulik-Górecka A.: Wycena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3