Przejdź do menu Przejdź do treści

Dziekan Wydziału GPiTR uczestniczył w IX Konferencji Platformy Regionów Węglowych w Brukseli

Dziekan Wydziału GPiTR uczestniczył w IX Konferencji Platformy Regionów Węglowych w Brukseli organizowanej przez Komisję Europejską sekretariat DG REGIO przy współpracy z wszystkimi regionami węglowymi Unii Europejskiej.

W dniach 16 i 17 kwietnia 2024 roku Dziekan Wydziału GPiTR uczestniczył w cyklicznej Konferencji Platformy Regionów Węglowych organizowanej przez Komisję Europejską – sekretariat DG REGIO.

Tematyka konferencji dotyczyła oceny zaawansowania procesów sprawiedliwej i energetycznej transformacji w regionach węglowych Unii Europejskiej. Poszczególne panele dyskusyjne odnosiły się do zagadnień poziomu wykorzystania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ryzyk związanych z okresem jego wydatkowania w latach 2021-2027, postulatów odnoszących się do wydłużenia okresu certyfikacji wydatków.

Poszczególne regiony węglowe prezentowały także przykłady już zrealizowanych projektów dotyczących sprawiedliwej transformacji w wymiarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym i infrastrukturalnym.

W konferencji licznie uczestniczyli reprezentanci polskich regionów węglowych, w szczególności z województwa śląskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Konferencja wiązała się także ze spotkaniami i rozmowami indywidualnymi z przedstawicielami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za wsparcie regionów węglowych w procesach transformacji.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca