Przejdź do menu Przejdź do treści

Wywiad z Dziekanem Wydziału GPiTR na temat sprawiedliwej transformacji dla NetTG

W dniu 7 maja 2024 roku opublikowany został wywiad z Dziekanem Wydziału GPiTR dotyczący sprawiedliwej transformacji regionów węglowych na Śląsku u w Polsce

Wywiad, prowadzony przez Panią redaktor Aldona Minorczyk-Cichy z NetTG, odnosił się do szeregu zagadnień związanych z problematyką transformacji regionów górniczych.

Poruszono między innymi kwestie związane z: definiowaniem transformacji w relacji do działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w latach 90-tych XX wieku, transformacją energetyczną województwa śląskiego, ramami czasowymi tego procesu, specyfiką regionów węglowych sprzyjającej (lub nie) procesom transformacji, poszukiwaniem nowych ścieżek rozwoju dla regionów węglowych na Śląsku i w Polsce.

Odrębną kwestią było omówienie warunków jakie zapewnią sukces transformacji na Śląsku oraz w innych regionach węglowych w Polsce, wskazanie znaczenia właściwej komunikacji i promocji idei transformacji w kierunku gospodarki nisko-emisyjnej oraz zaangażowania w ten proces grup zmarginalizowanych lub nieuczestniczących dotychczas w planowaniu zmian wynikających z transformacji.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca