Przejdź do menu Przejdź do treści

Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta

Zintegrowane planowanie rozwoju


W dniu 16 września 2019 r. odbyła się IV konferencja naukowa z cyklu "Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta" pt. "Zintegrowane planowanie rozwoju".   
Tegoroczna edycja wydarzenia objęta została honorowym patronatem: Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Prezydenta Miasta Katowice, Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ABSL, PwC, Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Regional Studies Association.   

 


Celem konferencji była wymiana poglądów przedstawicieli nauki, samorządu terytorialnego, środowisk społecznych
i biznesowych na temat zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju. Tematyka konferencji koncentrowała się na następujących pytaniach:

  • w jaki sposób operacjonalizować zintegrowane podejście do planowania rozwoju na poziomie lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym?
  • jak łączyć metodykę planowania strategicznego i planowania przestrzennego na rzecz zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju miast, obszarów funkcjonalnych, metropolii i regionów?
  • jaka powinna być rola społeczności lokalnej, środowisk biznesowych, samorządu terytorialnego w procesie zintegrowanego planowania rozwoju miast, obszarów metropolitalnych, metropolii i regionów?
  • jakie przykłady zintegrowanego planowania rozwoju miast i ich dzielnic, metropolii i regionów można postrzegać
    w kontekście dobrych praktyk?

W trakcie konferencji naukowcy i praktycy podejmowali problematykę obejmującą następujące wątki tematyczne zintegrowanego planowania rozwoju (ZPR):

  • Operacjonalizacja i metodyka ZPR: regulacje i procedury, metody i narzędzia
  • Społeczność – biznes – samorząd w ZPR: rola i znaczenie partycypacji
  • Dobre praktyki ZPR: strategie, programy, projekty wykorzystujące metodykę ZPR    

Wśród panelistów i prelegentów pojawili się przedstawiciele instytucji i jednostek patronujących wydarzeniu, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, samorządów lokalnych, sektora biznesu oraz nauki, w tym takich jednostek naukowych jak: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Konferencji towarzyszyła wystawa Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszaru Poprzemysłowego realizowanych 

w ramach Konkursu Studenckiego NIKISZ 4.0

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w konferencji.   


Galeria zdjęć


Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3