Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty naukowo-badawcze

 • HORIZON Research and Innovation Actions, DUST ("Democratising Just Sustainability Transitions"); HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01, kierownik w UE – A. Drobniak (lider całego projektu:  Technische Universiteit Delf)
 • HORIZON Research and Innovation Actions,  101069586 - BOLSTER (Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope); HORIZON-CL5-2021-D2-01-12 - Fostering a just transition in Europe, kierownik w UE – M. Baron (lider całego projektu: dr Michiel Stapper,  Uniwersytet w Tilburgu)
 • European Academic Network for Open Innovation (OI-Net), 2013-2016, linia tematyczna EU Lifelong Learning Programme, 542203-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW, kierownik w UE – M. Baron
 • New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE (ADAPT2DC), 2011-2014, podmiot kontraktujący: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Central Europe, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 3sCE414P4, kierownik w UE – M. Baron
 • Regional Studies Association Research Network on Transition and Resilience in Post-industrial cities, 2011-2013, koordynator A. Drobniak
 • Urban resilience concept and post industrial cities in Europe, 2011-2014, projekt National Science Centre No DEC-2011/01/B/HS5/03257, kierownik A. Drobniak
 • Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja), 2011-2013, podmiot kontraktujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, WND-POKL.08.02.02-24-003/11, kierownik w UE – J. Pyka
 • Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym na przykładzie miast siedzib władz powiatowych województwa śląskiego, 2010-2012, projekt badawczy MNiSW nr NN114 115739, realizowany wraz z pracownikami Katedry Gospodarki Przestrzennej UE i Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,  kierownik M. Czornik 
 • Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Model analizy – zarządzanie – polityka, 2010-2013, projekt badawczy NCN nr N N114 240339, kierownik F. Kuźnik
 • Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050, 2010-2012, projekt Ośrodka Przetwarzania Informacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego] POIG.01.01.01-24-028/09, kierownik w UE – F. Kuźnik
 • Central European Research and Development Area (CERADA), 2009-2011, projekt Komisji Europejskiej, 7. Program Ramowy FP7-REGIONS-2008-1-230017, kierownik w UE – Artur Ochojski
 • Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, 2009-2011, projekt Ośrodka Przetwarzania Informacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego] POIG.01.01.01-00-027/08, kierownik w UE – F. Kuźnik
 • Kluczowe dziedziny polityki spójności w województwie śląskim – pierwsze doświadczenia wdrażania NSS, perspektywa 2013+, 2008, Regionalne Obserwatorium Polityki Spójności w województwie śląskim, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, POPT.03.01.00-00-002/07, kierownik F. Kuźnik
 • Ewaluacja programów rozwoju regionalnego, 2006-2009, projekt badawczy MNiSW nr 0882/H03/2007/32, realizowany wraz z pracownikami Katedry Gospodarki Przestrzennej UE, Katedry Ekonometrii UE, Ruhr Univeristy Bohum, Uniwersytet Techniczny w Ostravie, Strathclyde University w Glasgow oraz Uniwersytetu w Żylinie, kierownik A. Drobniak
 • Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, 2006-2008, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, WKP_1/1.4.5/2/2006/10/13/591, kierownik w UE – F. Kuźnik
 • Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim, 2005-2007, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Z/2.24/II/2.6/20/04, kierownik w UE – M. Baron
 • Interregional Entrepreneurial Teams: „E-teams”, 2004-2007, Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC, nr 3E0010I, kierownik M. Baron
 • Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, 2003-2005, projekt badawczy KBN nr 2H02C 02225, realizowany wraz z pracownikami UE w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, UE we Wrocławiu, Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, kierownik prof. dr hab. A. Klasik
 • Wzmacnianie i kreowanie efektów terytorializacji przedsiębiorstw w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego, 2003-2006, projekt badawczy KBN, 2 HO2C 067 25, kierownik F. Kuźnik
 • Wdrażanie koncepcji rozwoju w miastach powiatowych województwa śląskiego, 2002-2003, projekt badawczy KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 2H02C 08722, kierownik M. Czornik
 • Restructuring Heavy Industrial Regions, 2001-2002, project współpracy polsko – brytyjskiej z University of Paisley, kierownik prof. zw. dr hab. A. Klasika i G. Blażyca
 • Górny Śląsk i Północne Morawy jako silny region transgraniczny Europy, 2000-2003, projekt międzynarodowy polsko-czeskiej współpracy naukowo-technicznej z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie, kierownik prof. zw. dr hab. A. Klasik
 • Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną, 1999-2001, projekt badawczy KBN, 1H02C01616, kierownik F. Kuźnik

  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3