Przejdź do menu Przejdź do treści

Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope - BOLSTER

HORIZON-CL5-2021-D2-01-12 - Fostering a just transition in Europe

The BOLSTER project (Bridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in EuRope) aims to understand how marginalized communities are affected by European Green Deal (EGD)-related policies and to see whether involving them in decision-making processes increases the support for transition plans.

The project, coordinated by Tilburg University, began on September 2022. 

More info: BOLSTER webpage

logotyp projektu

Kampania BOLSTER Re-Activate! - zaproszenie do wspólnych projektów społecznych

Projekt BOLSTER rozpoczął się pod koniec 2022 roku i koncentruje się na siedmiu regionach podlegających dekarbonizacji i sprawiedliwej transformacji. Wspiera zaangażowanie różnych lokalnych interesariuszy, zwłaszcza organizacji reprezentujących grupy zmarginalizowane w procesie sprawiedliwej transformacji.

W 2024 zapraszamy społeczności lokalne do zrealizowania swoich małych marzeń związanych z realizacją działań ukierunkowanych na ekologię i czystą energetykę.

Cel kampanii BOLSTER Re-Activate

Celem kampanii jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji w ich społeczności i regionie poprzez wspieranie projektów społecznych dotyczących lokalnych wyzwań związanych ze sprawiedliwą transformacją.

Budżet projektu

Dla województwa śląskiego przeznaczono kwotę 10 000 EUR, które wesprze:

 • Kilka małych, opartych na współpracy projektów społecznościowych, z maksymalnym budżetem 3 500 EUR na jeden projekt. Łączny budżet tych projektów nie powinien przekraczać 10 000 EUR.
 • LUB jeden większy projekt o wartości do 10 000 EUR, który obejmie kilka grup lub obszarów lub tematów i będzie miał szerszy zakres.

Zasady i procedury wydatkowania środków w budżecie projektu:

Budżet projektu społecznościowego w Polsce będzie zarządzany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (który jest partnerem konsorcjum BOLSTER). Oznacza to, że wszelkie towary i usługi przyjęte w ramach budżetu projektów społecznych będą nabywane przez Uniwersytet zgodnie z jego zasadami i wymogami rachunkowości. Żadne środki pieniężne nie będą przekazywane organizacjom lokalnym, ani członkom społeczności realizującym projekty. 

Zakres tematyczny i działania, których można się spodziewać w ramach wspólnego projektu społecznego

Przykładowy zakres tematyczny wspólnych projektów społecznych:

 • Sprawiedliwe przejście do "nie pozostawiania nikogo w tyle"
 • Angażowanie grup zmarginalizowanych w transformacji i podejmowanie decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju
 • Walka z ubóstwem energetycznym
 • Łagodzenie zmian klimatu
 • Adaptacja do zmian klimatu
 • Transformacja energetyczna
 • Zielona transformacja miasta/osiedla
 • Rozwój umiejętności ekologicznych
 • Budowanie odporności na zmiany klimatu i inne elementy
 • Kampanie edukacyjne i uświadamiające związane ze zrównoważonym rozwojem
 • Zrównoważone, oszczędne innowacje w społecznościach

Przykłady działańobjętych wspólnymi projektami społecznymi:

 • Rozwój nowych umiejętności, przekwalifikowanie, w tym rozwój "umiejętności ekologicznych"
 • Wspieranie domów kultury, świetlic, miejsc spotkań w nawiązywaniu kontaktów z szerszą grupą docelową
 • Lokalne festiwale/akcje na rzecz zaangażowania społeczności
 • Zaangażowanie młodych ludzi w lokalne działania/projekty
 • Aktywności w mediach społeczenościowych / flash moby
 • Kampanie informacyjne np. na tematy oszczędzania energii, neutralności węglowej itp.
 • Ekologizacja sąsiedztwa (np. w celu przystosowania się do zmiany klimatu)
 • Projekty szkolne dla nowych pokoleń
 • Wdrażanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach domowych, szkołach, obiektach komunalnych

Lista przykładowych lista przykładowych projektów społecznych, które mogą być wspierane w ramach kampanii Re-Activate do pobrania poniżej.

 

W przypadku chęci zgłoszenia projektu, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: piotr.rykala@ue.katowice.pl


Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3