Przejdź do menu Przejdź do treści

HORIZON Research and Innovation Actions, DUST ("Democratising Just Sustainability Transitions")

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01

Projekt DUST realizowany jest ramach programu HORYZONT (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02 – DUST: Democratising jUst Sustainability Transitions (DUST webpage) i ma na celu wypracowanie nowoczesnego instrumentu partycypacyjnego dla potrzeb bardziej zrównoważonej transformacji w regionach węglowych poprzez zwiększenie udziału grup dotychczas najsłabiej zaangażowanych w ten proces.

Badania koncentrują się na stworzeniu nowych sposobów uczestnictwa mieszkańców regionów węglowych w konsultacjach dokumentów (takich jak przykładowo terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, czy umowy społeczne) dotyczących zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju. W szczególności chcemy zachęcić do udziału grupy społeczne, którzy zwykle nie angażują się w tego typu działania (tzw. najmniej zaangażowane społeczności). Jest to szczególnie ważne w regionach węglowych, które obecnie opierają się na energochłonnych gałęziach przemysłu, a które to obszary czeka znacząca zmiana związana społeczno-gospodarcza z wygaszaniem przemysłów tradycyjnych takich jak górnictwo czy energetyka konwencjonalna

Liderem projektu jest Uniwersytet Technologiczny w Delft. Projekt realizowany jest przez instytucje szkolnictwa wyższego, instytuty badawcze i partnerów społecznych z Holandii, Szwecji, Bułgarii, Niemiec, Chorwacji, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Stronę polską reprezentują Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Związki Zawodowe KADRA. Projekt DUST rozpoczął się w lutym 2023 r. i potrwa 3 lata. Jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu HORYZONT. W projekcie pracuje 12 podmiotów (uczelnie, NGO, związki zawodowe), a koordynuje go TU Delft z Holandii (Uniwersytet Techniczny w Delft).

Projekt DUST koncentruje się na 8 regionach:

  • Norbotten, Szwecja
  • Gotlandia, Szwecja
  • Łużycki rejon węgla brunatnego, Niemcy
  • Groningen, Holandia
  • Nadreński rejon węgla brunatnego, Niemcy
  • Bełchatów, tzw. Bełchatowski Obszar Transformacji, Polska
  • Katowice, tzw. Katowicki Region Węglowy, Polska
  • Stara Zagora, Bułgaria

Osoby z KBSiR odpowiadają za badania dotyczące dwóch polskich regionów węglowych, tj. Bełchatowskiego Obszaru Transformacji oraz Katowickiego Regionu Węglowego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3