Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Profil Katedry

Rys historyczny Katedry

Katedra Gospodarki Przestrzennej powstała w 2003 r. Od początku istnienia jej kierownikiem jest prof. dr hab. Krystian Heffner. Wraz z utworzeniem Katedry rozpoczęto proces przygotowania i uruchomienia kierunku studiów „Gospodarka Przestrzenna”.  W 2011 r. oraz 2017 r. kierunek „Gospodarka „Przestrzenna” uzyskał pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W roku akademickim 2017/2018 na kierunku „Gospodarka Przestrzenna” studiowało 288 osób, w tym 206 na studiach I stopnia i 82 osoby na studiach II stopnia. Z początkiem roku akademickiego 2016/2017 doszło do połączenia Katedry Gospodarki Przestrzennej i Katedry Zarządzania Ochroną Środowiska.

Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska została powołana na Wydziale Zarządzania w czerwcu 2000 r. Jako nowa jednostka Katedra rozpoczęła działalność naukowo-badawczą w roku akademickim 2000/2001.  W 2006 r. Katedra została przeniesiona na Wydział Ekonomii. Kierownikiem Katedry była prof. dr hab. Elżbieta Lorek.

 

Obecny profil naukowy Katedry

Profil naukowy katedry wyznaczony jest zainteresowaniami naukowymi pracowników Katedry, realizujących projekty w zespołach badawczych i indywidualnie. Podejmowane w Katedrze badania są interdyscyplinarne  i dotyczą wyzwań przed którymi stoją współczesne miasta, obszary wiejskie i regiony. Badania dotyczą m.in. gospodarowania przestrzenią wobec przemian demograficznych i środowiskowych, wyznaczania miejskich obszarów funkcjonalnych, gospodarowania miejskimi dobrami wspólnymi, wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej w procesach wspomagania decyzji oraz stawianiu prognoz o charakterze ilościowym.

 

Obecny profil dydaktyczny Katedry

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia przede wszystkim na kierunku „Gospodarka Przestrzenna” oraz na specjalności „Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne” na kierunku Ekonomia. Wyróżnikiem zajęć dydaktycznych realizowanych przez pracowników Katedry jest praktyczna wiedza oraz umiejętności korzystania z narzędzi GIS. Część zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń terenowych. W ofercie dydaktycznej Katedry są również wykłady w języku angielskim, m.in.: „Real Estate Economics and Valuation”, „EU Regional Policy”. Przy Katedrze działają: Studenckie Koło Naukowe „Nieruchomości”, którego opiekunem jest dr Adam Polko oraz Koło Naukowe "CityInSight", którego opiekunką jest dr Agnieszka Majorek-Gdula. Katedra jest też koordynatorem międzynarodowej sieci wymiany dydaktycznej CEEPUS REDENE (Regional Development Network).

 

Współpraca Katedry z otoczeniem

Pracownicy Katedry współpracują z otoczeniem zarówno na polu badań naukowych, jak i działalności eksperckiej. Współpraca naukowa przejawia się przede wszystkim w aktywności w komitetach i stowarzyszeniach naukowych, m.in. w:

 • Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,
 • European Regional Science Association,
 • Towarzystwie Urbanistów Polskich.

W ramach działalności eksperckiej pracownicy Katedry byli autorami i współautorami: opracowań wykonywanych na zlecenie samorządu województwa (m.in. śląskiego, opolskiego, lubuskiego), dokumentów o charakterze strategicznym (m.in. Zabrza, Tarnowskich Gór, Kalet), programów rewitalizacji (m.in. Dąbrowy Górniczej, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich), modelowych rozwiązań w zakresie konsultacji społecznych (m.in. Elektrobudowa S.A.) oraz opracowań na rzecz praktyki gospodarczej (m.in. dla firmy DATAGIS Technologie Geoinformacyjne).

 

Cykliczne wydarzenia organizowane przez Katedrę

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małe miasta – przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka”, organizowania corocznie wspólnie z Instytutem Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej działającym na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2003 r.
 • International Conference on Urban and Regional Economics, międzynarodowa konferencja naukowa organizowana co dwa lata. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2011 r.
 • Colloquium Przyszłość Śląskich Miast, cykl corocznych konferencji, pierwsza miała miejsce w 2017 r.

 

Byli pracownicy Katedry:

 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek - kierownik Katedry Zarządzania Ochroną Środowiska
 • dr hab. Ewa Stachura – pracownik Katedry Zarządzania Ochroną Środowiska (2006-2011)
 • dr hab. Małgorzata Twardzik (do 2022)
 • dr Anna Gibaszewska – pracownik Katedry Zarządzania Ochroną Środowiska – (2000-2011)
 • dr Ilona Kulas – pracownik Katedry Zarządzania Ochroną Środowiska (2000-2011)
 • dr Agnieszka Sobol (do 2019)
 • mgr Luiza Mańkowska-Wróbel (do 2017)
 • mgr Wojciech Zając – pracownik Katedry Gospodarki Przestrzennej (2011-2016)
 • mgr Monika Lebek – pracownik Katedry Gospodarki Przestrzennej (2004-2005)

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3