Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty badawcze realizowane w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

Badania statutowe (potencjał badawczy):

 • 2023 r. Wyzwania dla rozwoju gmin województwa śląskiego w czasach (po) pandemii COVID-19. Etap II. (K. Heffner, B. Dubiel, P. Gibas, A. Halama, A. Polko, A. Majorek)
 • 2022 r. Wyzwania dla rozwoju gmin województwa śląskiego w czasach (po) pandemii COVID-19. Etap I. (K. Heffner, M. Twardzik, B. Dubiel, P. Gibas,  A. Halama, A. Polko, A. Majorek)
 • 2019-2021: Suburbanizacja a rozwój ośrodków miejskich (Etap I-III) (K. Heffner, M. Twardzik, B. Dubiel, P. Gibas, A. Halama, A. Polko, A. Majorek)
 • 2017-2018: Gospodarowanie przestrzenią wobec przemian demograficznych miast Aglomeracji Górnośląskiej (Etap II-III) (K. Heffner, M. Twardzik, B. Dubiel, P. Gibas, A. Halama, A. Polko, A. Majorek)
 • 2017 r.: Model gospodarowania miejskimi dobrami wspólnymi (urban commons) - Etap II (A. Polko, P. Gibas, M. Czornik)
 • 2016 r.: Model gospodarowania miejskimi dobrami wspólnymi (urban commons) - Etap I (A. Polko, P. Gibas, M. Czornik)
 • 2016 r.: Gospodarowanie przestrzenią wobec przemian demograficznych miast Aglomeracji Górnośląskiej - Etap I (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, M. Twardzik)
 • 2016 r.: Model gospodarowania miejskimi dobrami (urban commons) - Etap I (A. Polko, P. Gibas, M. Czornik)
 • 2016 r.: Oddziaływanie centrów handlowych na strefę śródmiejską miast w województwie śląskim (M. Twardzik, K. Heffner, P. Gibas)
 • 2015 r.: Analiza miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim - Etap III (końcowy)
 • 2014 r.: Analiza miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim – ocena procesów integracji – Etap II (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, M. Twardzik, K. Gargula, W. Zając)
 • 2013 r.: Analiza rynku nieruchomości przy zastosowaniu metody cen hedonicznych – etap II (P. Gibas, A. Polko)
 • 2013 r.: Analiza obszarów funkcjonalnych na przykładzie województwa śląskiego (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, W. Zając)
 • 2012 r.: Małe miasta w rozwoju lokalnym (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2012 r.: Analiza rynku nieruchomości przy zastosowaniu metody cen hedonicznych – etap I (P. Gibas, A. Polko)
 • 2011 r.: Małe miasta jako lokalne centra rozwoju (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, M. Twardzik)
 • 2010 r.: Małe miasta jako lokalne centra rozwoju (K. Heffner, P. Gibas, A. Halama, M. Twardzik)
 • 2009 r.: Zmiany przestrzenne i funkcje małych miast w obszarach metropolitalnych w okresie transformacji – kontynuacja (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2008 r.: Zmiany przestrzenne i funkcje małych miast w obszarach metropolitalnych w okresie transformacji – kontynuacja (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2007 r.: Zmiany przestrzenne i funkcje małych miast w obszarach metropolitalnych w okresie transformacji (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2006 r.: Gospodarka przestrzenna – wypracowanie nowej formy kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko)
 • 2005 r.: Analiza ekonomiczno-przestrzenna w badaniach regionalnych (K. Heffner, M.Lebek, P. Gibas)
 • 2004 r.: Analiza stanu rozwoju przestrzennego gmin województwa śląskiego (K.Heffner, M.Lebek, P.Gibas)
 • 2003 r.: Badanie struktury województw metodami taksonomicznymi (K. Heffner, M. Lebek, P.Gibas)

 

Badania własne zespołowe (projekty z rozwoju specjalności):

 • 2018 r. Planowane użytkowanie terenu. Etap II (P. Gibas - kierownik, K. Rysz, A. Majorek)
 • 2017 r. Planowane użytkowanie terenu. Etap I (P. Gibas - kierownik, K. Gargula, A. Majorek)
 • 2016 r: Prognozowanie zmian pokrycia terenu (P. Gibas, M. Janiszek, W. Zając, K. Gargula, K. Rysz)
 • 2015-2017: Wpływ aktywności obywatelskiej na politykę inwestycyjną samorządów gminnych w Polsce (A. Sobol - kierownik, M. Krakowiak-Drzewiecka)
 • 2015 r: Symulowanie zmian pokrycia terenu (P.Gibas, M. Janiszek, W. Zając, K. Gargula, K. Rysz)
 • 2014 r: Modelowanie zmian pokrycia terenu (P.Gibas, M. Janiszek, W. Zając, K. Gargula, K. Rysz)
 • 2012 r.: Doskonalenie procesu dydaktycznego na kierunku „Gospodarka przestrzenna” przy wykorzystaniu Geograficznych Systemów Informatycznych GIS (K.Heffner, P.Gibas, M. Janiszek, W. Zając, K. Gargula, J. Góral, M. Górski)
 • 2011 r.: Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informatycznych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Kontynuacja (K.Heffner, P.Gibas, A. Halama)
 • 2010 r.: Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informatycznych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Kontynuacja (K.Heffner, P.Gibas, A. Halama)
 • 2009 r.: Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informatycznych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Kontynuacja (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2008 r.: Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informatycznych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Koncepcja bazy danych Geograficznych Systemów Informatycznych (GIS) (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2007 r.: Koncepcja podręcznika „Społeczno-ekonomiczne i kulturowe podstawy gospodarki przestrzennej" (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko, M. Twardzik)
 • 2006 r.: Zmiany przestrzenne i funkcje małych miast w obszarach metropolitalnych w okresie transformacji (K.Heffner, P.Gibas, A. Polko)
 • 2005 r.: Analiza stanu rozwoju przestrzennego gmin województwa śląskiego - kontynuacja (K.Heffner, M.Lebek, P.Gibas, A. Polko)
 • 2004 r.: Analiza stanu rozwoju przestrzennego gmin województwa śląskiego (K.Heffner, M.Lebek, P.Gibas, A. Polko)

Badania własne (młodzi naukowcy):

 • 2023 r.: Rozwój niewykorzystanych przestrzeni miejskich (A. Majorek)
 • 2018-2021: Puste przestrzenie w funkcjonowaniu miast (Etap I-III) (A. Majorek)

Badania finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Projekty badawcze (NCN)

2016-2018

Ekonomia miejskich dóbr wspólnych (2015/19/B/HS4/01695)

A. Polko (kierownik projektu), wykonawcy: M. Czornik, P. Gibas, A. Ochojski

2013-2016

Modele statystyczne w identyfikacji specjalizacji regionalnej z uwzględnieniem składnika heterogeniczności przestrzennej  (2013/11/B/HS4/01098)

K. Kopczewska (kieronik projektu – ERSA Polish Section), wykonawcy: A. Polko, A. Ochojski, P. Churski

2011-2014

Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe (2011/01/B/HS5/03257)

wykonawcy: P. Gibas, A. Polko, M. Twardzik

2011-2013

Oddziaływanie centrów handlowych na strefy zewnętrzne metropolii (MNiSW N N114 3346040)

K. Heffner (kierownik projektu), wykonawcy: P. Gibas, A. Halama, M. Twardzik, A.Polko

Inne:

 • 2006 - 2021: CEEPUS-REDENE Regional Development Network - (Program CEEPUS)
 • 2011 - 2014: New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE (ADAPT2DC), 3sCE414P4, podmiot kontraktujący Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Central Europe, wykonawca: A. Polko 

Projekty badawcze realizowane w Katedrze Zarządzania Ochroną Środowiska:

Badania statutowe:

 • Ekologiczne struktury klastrowe i ich znaczenie w gospodarce regionu śląskiego - Etap II, 2015
 • Ekologiczne struktury klastrowe i ich znaczenie w gospodarce regionu śląskiego - Etap I, 2014
 • Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki polskiej - Etap III, 2013
 • Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki polskiej - Etap II, 2012
 • Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki polskiej - Etap I, 2011
 • Programowanie zrównoważonego rozwoju w gminach śląskich, Etap II: Ocena programowania zrównoważonego rozwoju w gminach śląskich,  2010
 • Programowanie zrównoważonego rozwoju w gminach śląskich, Etap I: Uwarunkowania społeczno – ekologiczne realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego w gminach śląskich,  2009
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie śląskim (etap II), 2008.
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie śląskim,  2007.
 • Polska polityka przemysłowa i energetyczna w świetle współczesnych trendów i nowych instrumentów Unii Europejskiej, 2006
 • Handel emisjami – nowy rynkowy instrument zarządzania ochrona środowiska,  2005
 • Rozwój rynku energetyki w warunkach gospodarki polskiej w świetle wymogów Unii Europejskiej, 2004
 • Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem w polskich przedsiębiorstwach przemysłu elektro - energetycznego w procesie integracji europejskiej, 2003
 • Zarządzanie środowiskiem na poziomie lokalnym w procesie integracji europejskiej,  2002

 

Badania własne:

 • Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu lokalnego, A. Sobol, 2007.
 • Zrównoważony rozwój w Polsce i w Szwecji – analityczne zestawienie uwarunkowań,  A. Sobol, 2006.
 • Analiza uwarunkowań strategicznego zarządzania środowiskowego w gminach polskich, A. Sobol, 2005.
 • Analiza uwarunkowań strategicznego zarządzania środowiskowego w gminach szwedzkich, A. Sobol, 2004.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3