Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem Kierownika Katedry Badań Operacyjnych

W dniach 20-22 września 2021 roku w Katowicach odbywał się Europejski Kongres Gospodarczy, którego partnerem instytucjonalnym  był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W sesji pt. "Kapitał intelektualny – złoto XXI wieku" udział wziął Kierownik Katedry Badań Operacyjnych, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej, prof. dr hab. Maciej Nowak.