Aktualności

Grant NCN dla dr Jerzego Michnika


Dr Jerzy Michnik otrzymał grant w ramach konkursu "OPUS" Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu "Strukturalne podejście do modelowania zależności między kryteriami w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji".


Serdecznie gratulujemy!