Aktualności

Kolejna konferencja z cyklu "Metody i Zastosowania Badań Operacyjych" za nami


W dniach 20-22 października 2019 roku w Ciechocinku odbyła się XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2019”.  W tym roku konferencja zorganizowana została przez Katedrę Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W konferencji uczestniczyli pracownicy Katedry:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka (przewodnicząca sesji),

 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (przewodniczący sesji plenarnej i sesji INFORMS),

 • prof. UE dr hab. Jerzy Michnik (przewodniczący sesji),

 • prof. UE dr hab. Maciej Nowak (przewodniczący sesji)

 • prof. UE dr inż. hab. Krzysztof Targiel (prezentacja referatu pt. "Prognozowanie zmienności z wykorzystaniem uczenia maszynowego", przewodniczący sesji),

 • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz (przewodniczący sesji, prezentacja referatu pt. "eNego – system negocjacji elektronicznych z alternatywnym wsparciem prenegocjacyjnego przygotowania", „Spójność oczekiwań decydentów wobec reprezentacji preferencji w systemach wspomagania decyzji – analiza badania eksperymentalnego”, (współautor prof. dr hab. Ewa Roszkowska, Uniwersytet w Białymstoku); „Ocena wpływu profilu myślenia decydentów na występowanie błędów poznawczych oraz dokonywane przez nich wybory w wielokryterialnych problemach decyzyjnych”, (współautorzy: prof. dr hab. Ewa Roszkowska, Uniwersytet w Białymstoku; dr Marzena Filipowicz-Chomko, Politechnika Białostocka)),

 • dr Renata Dudzińska-Baryła,

 • dr Agata Gluzicka (prezentacja referatu pt. "Portfele dobrze zdywersyfikowane na GPW w Warszawie a efekt miesiąca"),

 • dr Sławomir Jarek (prezentacja referatu pt. "Wybrane implementacje AHP w języku R"),

 • dr Ewa Michalska (prezentacja referatu pt. "Wartość referencyjna w ocenie ryzykownych wariantów decyzyjnych", współautor: dr Renata Dudzińska-Baryła ),

 • mgr inż. Dariusz Banaś (prezentacja referatu pt. "Połączenie i wykorzystanie możliwości analitycznych firmy ze zrozumieniem i efektywnym wykorzystaniem dynamicznych modeli przyczynowo-skutkowych do kierowania strategiami i działaniami operacyjnymi").