Konferencja Modelowanie Prefrencji a Ryzyko '07

Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach przy współpracy

  • Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
  • Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences)

Ustroń 15-17 kwietnia 2007 roku

http://web.ae.katowice.pl/mpar