Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja MZBO'21 z udziałem pracowników Katedry Badań Operacyjnych

W dniach 24 - 26 października 2021 w Będlewie odbyła się XXXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2021. W tym roku organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. W konferencji udział wzięli pracownicy Katedry Badań Operacyjnych:

 • prof. dr hab. Donata Kopańska Bródka
 • prof. dr hab. Marek Szopa (prezentacja referatu: Kwantowa teoria gier w podejmowaniu decyzji)
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
 • dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE
 • dr hab. Inż. Krzysztof S. Targiel, prof. UE (prezentacja referatu: Wspomaganie zarządzania projektami metodami analizy sentymentu)
 • dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE (prezentacja referatów:

  • Badanie zgodności reprezentacji preferencji w problemie pryncypał-agent z wykorzystaniem uogólnionego podejścia rozmytego – współautorzy: dr hab. Ewa Roszkowska, prof. PB (Politechnika Białostocka);  prof. dr hab. Krzysztof Piasecki (WSB w Poznaniu), dr Marzena Filipowicz-Chomko (Politechnika Białostocka);
  • Behawioralne aspekty podejmowania decyzji wielokryterialnych – wyniki badania ankietowego – współautorzy: dr Marzena Filipowicz-Chomko (Politechnika Białostocka); dr hab. Ewa Roszkowska, prof. PB (Politechnika Białostocka))

 • dr hab. Ewa Michalska (prezentacja referatu: Optymalny portfel inwestycyjny a reprezentacja preferencji inwestora – współautor: dr Renata Dudzińska-Baryła)
 • dr Renata Dudzińska-Baryła (prezentacja referatu: Optymalny portfel inwestycyjny a reprezentacja preferencji inwestora – współautor: dr hab. Ewa Michalska)
 • dr Agata Gluzicka.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy