Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko '09"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach przy współprac:

  • Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
  • Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences)
  • Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych

Ustroń 29-31 marca 2009 roku


http://mpar.ae.katowice.pl