Aktualności

Pracownicy Katedry uzyskują stopień naukowy doktora habilitowanego


Z przyjemnością informujemy, że :

- Pan doktor Tomasz Wachowicz w dniu 2.07.2014 po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego i wygłoszeniu wykładu habilitacyjnego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych;


- Pan doktor Jerzy Michnik w dniu 3.07.2014 po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego i wygłoszeniu wykładu habilitacyjnego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych