Udział pracownika Katedry w konferencji AIR2018

W dniach 18-19 czerwca 2019 roku odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Analiza Internacjonalnych Relacji 2018. Metody i Modele Rozwoju Regionów”, zorganizowana przez Katedrę Analiz i Prognozowania Rynku Pracy i Katedrę Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W konferencji uczestniczył prof. UE dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel, który wygłosił referat pt. „Ryzyko w harmonogramowaniu rozwoju regionów”.