Aktualności

Udział pracowników Katedry w międzynarodowej konferencji w Bled


W dniach 25-27 września 2019 roku w miejscowości Bled (Słowenia) odbyło się 15th International Symposium on Operations Research in Slovenia, zorganizowane przez Slovenian Society Informatika, Section of Operations Research, University of Ljubljana.

W konferencji uczestniczyli pracownicy Katedry:

  • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, który wygłosił referat pt. „Bipolar Sorting and Ranking of Multistage Alternatives”,

  • prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, który pełnił rolę przewodniczącego sesji i recenzenta oraz zaprezentował referat pt. „IT Service Business Analysis with Balanced Scorecard and Weighted Influence Non-Linear Gauge System”,

  • prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz, który zaprezentował referat: "Decision Making Profile and the Choices of Preference Elicitation Mode – A Case of Using GDMS Inventory" (współautorzy:    dr Marzena Filipowicz-Chomko, Politechnika Białostocka; prof. Ewa Roszkowska, Uniwersytet w Białymstoku).

Podczas konferencji odbyła się również sesja "Formal and Behavioral Issued in MCDM", której organizatorami byli prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik oraz prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz.