Wydanie specjalne czasopisma GDN pod redakcją naszego pracownika

W wydawnictwie Springer ukazał się lipcowy numer czasopisma „Group Decision and Negotiation” (czasopismo z IF, lista A MNiSW). Jest to wydanie specjalne czasopisma zatytułowane „Preference Analysis and Decision Support in Negotiations and Group Decisions”, którego współredaktorem jest nasz pracownik dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE. Wydanie specjalne powstało dzięki współpracy dra hab. Tomasza Wachowicza z profesorem Adielem T. de Almeidą z Federal University of Pernambuco, Recife (Brazylia). Redagowany przez naszego pracownika numer poświęcony został problematyce badania preferencji decydentów i wspomagania podejmowanych przez nich decyzji w kontekście problemów negocjacyjnych oraz w sytuacjach decyzji grupowych.

Szczegółowe informacje o numerze znaleźć można na stronie internetowej Wydawcy: https://link.springer.com/journal/10726/26/4?wt_mc=alerts.TOCjournals