Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe prowadzone przez Katedrę

Projekty prowadzone w ramach działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego (2019)

 

Analiza i wspomaganie decyzji. Problemy teoretyczne i aplikacyjne, etap III

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, prof. dr hab. Maciej Nowak, prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz,  dr Sławomir Jarek, dr hab. inż. Krzysztof Targiel

 

Aspekty normatywne i behawioralne w modelowaniu decyzji ryzykownych, etap III

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Agata Gluzicka, dr Ewa Michalska

 

Projekty prowadzone w ramach działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego (2018)

 

Analiza i wspomaganie decyzji. Problemy teoretyczne i aplikacyjne, etap II

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, prof. UE dr hab. Maciej Nowak, prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz,  dr Sławomir Jarek, dr hab. inż. Krzysztof Targiel

 

Aspekty normatywne i behawioralne w modelowaniu decyzji ryzykownych, etap II

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Agata Gluzicka, dr Ewa Michalska

 

Projekty prowadzone w ramach działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego (2017)

 

Analiza i wspomaganie decyzji. Problemy teoretyczne i aplikacyjne, etap I

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, prof. UE dr hab. Maciej Nowak, prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz,  dr Sławomir Jarek, dr Krzysztof Targiel

 

Aspekty normatywne i behawioralne w modelowaniu decyzji ryzykownych, etap I

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Agata Gluzicka, dr Ewa Michalska

 

Wspomaganie decyzji w zarządzaniu organizacją, etap III

Kierownik projektu: prof. UE dr hab. Maciej Nowak
Zespół badawczy: prof. UE dr hab. Maciej Nowak, dr inż. Tomasz Błaszczyk, dr inż. Krzysztof Targiel, mgr Bożena Błaszczyk, mgr Sebastian Kania, mgr Jacek Wrodarczyk

 

Projekty prowadzone w ramach działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego (2016)

 

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, prof. UE dr hab. Maciej Nowak, prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Sławomir Jarek, mgr inż. Dariusz Banaś, mgr Dominik Kudyba, mgr Aleksandra Sabo-Zielonka

 

Decyzje ryzykowne w teorii i praktyce

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Agata Gluzicka, dr Ewa Michalska

 

Wspomaganie decyzji w zarządzaniu organizacją, etap II

Kierownik projektu: prof. UE dr hab. Maciej Nowak
Zespół badawczy: prof. UE dr hab. Maciej Nowak, dr inż. Tomasz Błaszczyk, dr inż. Krzysztof Targiel, mgr Bożena Błaszczyk, mgr Sebastian Kania, mgr Jacek Wrodarczyk

 

Projekty prowadzone w ramach działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego (2015)

 

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, prof. UE dr hab. Maciej Nowak, prof. UE dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Sławomir Jarek, mgr Dominik Kudyba, mgr Aleksandra Sabo-Zielonka

 

Decyzje ryzykowne w teorii i praktyce

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Agata Gluzicka, dr Ewa Michalska

 

Wspomaganie decyzji w zarządzaniu organizacją

Kierownik projektu: prof. UE dr hab. Maciej Nowak
Zespół badawczy: prof. UE dr hab. Maciej Nowak, dr inż. Tomasz Błaszczyk, dr inż. Krzysztof Targiel, mgr Bożena Błaszczyk, mgr Sebastian Kania, mgr Jacek Wrodarczyk

 

Projekty prowadzone w ramach działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego (2014)

 

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, prof. UE dr hab. Maciej Nowak, dr Bogdan Ciupek, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Sławomir Jarek, dr Jerzy Michnik, dr Tomasz Wachowicz,  mgr Dominik Kudyba, mgr Aleksandra Sabo-Zielonka

 

Decyzje ryzykowne w teorii i praktyce

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Agata Gluzicka, dr Ewa Michalska

 

Modelowanie optymalizacyjne w zarządzaniu operacyjnym (etap III)

Kierownik projektu: prof. UE dr hab. Maciej Nowak
Zespół badawczy: prof. UE dr hab. Maciej Nowak, dr inż. Tomasz Błaszczyk, dr inż. Krzysztof Targiel, mgr Katarzyna Tyła, mgr Jacek Wrodarczyk

 

Projekty prowadzone w ramach działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego (2013)

 

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, dr Bogdan Ciupek, dr Cezary Dominiak, dr Bogumiła Krzeszowska, dr Jerzy Michnik, dr Sebastian Sitarz, dr Tomasz Wachowicz,  mgr Dominik Kudyba, mgr Aleksandra Sabo

 

Modelowanie matematyczne w teorii i praktyce decyzyjnej  Etap III

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Agata Gluzicka, dr Ewa Michalska

 

Modelowanie optymalizacyjne w zarządzaniu operacyjnym

Kierownik projektu: prof. UE dr hab. Maciej Nowak
Zespół badawczy: prof. UE dr hab. Maciej Nowak, mgr Jacek Wrodarczyk

 

Projekty prowadzone w ramach działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego (2012)

 

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Bogdan Ciupek, dr Cezary Dominiak, dr Tomasz Wachowicz, mgr Bogumiła Krzeszowska, mgr Dominik Kudyba, mgr Aleksandra Sabo

 

Modelowanie matematyczne w teorii i praktyce decyzyjnej  Etap II

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Agata Gluzicka, dr Ewa Michalska

 

Modelowanie optymalizacyjne w zarządzaniu operacyjnym

Kierownik projektu: prof. UE dr hab. Maciej Nowak
Zespół badawczy: prof. UE dr hab. Maciej Nowak, mgr Jacek Wrodarczyk

 

Projekty prowadzone w ramach działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego (2011)

 

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, dr Bogdan Ciupek, dr Cezary Dominiak, mgr Bogumiła Krzeszowska

 

Modelowanie matematyczne w teorii i praktyce decyzyjnej  Etap I

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
Zespół badawczy: prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka, dr Renata Dudzińska-Baryła, dr Agata Gluzicka, dr Ewa Michalska

 

 

Granty

Granty realizowane w Katedrze:

 • "Użyteczność i skuteczność wielokryterialnych holistycznych metod podejmowania decyzji we wspomaganiu negocjacji" - kierownik projektu: prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz (2015-     )

 • "Podejście interaktywne w dynamicznych procesach decyzyjnych" – kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (2014-2016)

 • "Strukturalne podejście do modelowania zależności między kryteriami w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji" –  kierownik projektu: dr Jerzy Michnik (2014-2016)

 • "Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów" – kierownik projektu: dr Bogumiła
  Krzeszowska (2013-2016)

 • "Optymalizacja decyzji zakupowych w procesach zarządzania projektami" –  kierownik projektu: dr inż. Tomasz Błaszczyk (2012-2015)

 • "Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami" – kierownik projektu badawczego dr inż. Krzysztof Targiel (2011-2015)

 • "Wielokryterialne dyskretne problemy decyzyjne" – kierownik projektu badawczego prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (2009-2012) /zespołowy/

 • "Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów" – kierownik projektu badawczego prof. UE dr hab. Maciej Nowak (2010-2013) /zespołowy/

 • "Wielokryterialne metody podejmowania decyzji w zarządzaniu portfelem nowych produktów" - kierownik projektu badawczego dr Jerzy Michnik (2009-2012)

 • "Analiza preferencji i wspomagania negocjatorów" – kierownik projektu badawczego dr Tomasz Wachowicz (2009-2012)

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3