Aktualności

W dniu 15 grudnia 2016 roku na zaproszenie Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz tamtejszego Koła Naukowego Ekonomii Eksperymentalnej Pan dr. hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE wygłosił gościnny wykład nt. NEGOCJACJE... [Więcej]
Miło nam poinformować, że Pan Profesor Tadeusz Trzaskalik z uwagi na swoje zainteresowania naukowe oraz znaczący wkład badawczy w rozwój nauki, został powołany na członka Komisji Nauk Matematycznych Polskiej Akademii Umiejętności. Serdecznie... [Więcej]
W marcu w otwartym dostępie online międzynarodowego czasopisma Group Decision and Negotiation (Master Journal List, IF = 2,120) ukazały się kolejne dwa artykuły naukowe dr hab. Tomasza Wachowicza, prof. UE poświęcone problematyce analizy i... [Więcej]
Prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz, Kierownik Zakładu Zastosowań Informatyki w Badaniach Operacyjnych, powołany został przez komitet redakcyjny czasopisma Group Decision and Negotiation do grona redaktorów współpracujących (Associate Editors) tego... [Więcej]
W ramach konkursu "OPUS 9" Narodowego Centrum Nauki zakwalifikowało do finansowania projekt Pana Prof. UE dr hab. Tomasza Wachowicza p.t. "Użyteczność i skuteczność wielokryterialnych holistycznych metod podejmowania decyzji we wspomaganiu... [Więcej]
W dniu 17.11.2015 roku podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pracownicy Katedry Badań Operacyjnych z rąk Pana Rektora odebrali wyróżnienia. Nagrody Rektora za uzyskanie stopnia naukowego w 2014 roku otrzymali: - prof. UE dr... [Więcej]
Kapituła Konkursu „Project Master 2015” przyznała nagrodę za najlepszą pracę magisterską dla Ariela Zgórskiego – Promotor prof. UE dr hab. Jerzy Michnik. [Więcej]
W dniach 16-21 września 2015 r. prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik uczestniczył w XLIV Konferencji Zastosowań Matematyki w Zakopanym, organizowanej przez Komitet Matematyki PAN w porozumieniu z Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN... [Więcej]
W dniach 9-11 września 2015 pracownicy Katedry Badań Operacyjnych uczestniczyli w 33rd  International Conference on Mathematical Methods in Economics w Cheb (Czechy) organizowanej przez University of West Bohemia, Faculty of Economics, Czech Society... [Więcej]
W dniach 13-14 września 2015 prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik uczestniczył w XXIV Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS oraz XXIX Konferencję Taksonomiczną nt. „Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania” w Gdańsku... [Więcej]